Duurzaamheid

Investeren in duurzaamheid

In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam bouwen en beheren. We onderschrijven de afspraken die vanuit de corporatiesector in een landelijk convenant met de rijksoverheid zijn gemaakt. Dit betekent dat we ons inzetten om tot 2018 zo'n 20% te besparen op het energieverbruik in ons woningbezit. Jaarlijks worden circa 180 woningen aangepakt, al dan niet in combinatie met ander planmatig onderhoud zoals schilderwerk. Deze energiemaatregelen leiden meestal tot een verbetering van het energielabel. Werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn onder andere, enkele beglazing vervangen voor dubbele beglazing, daken en gevels (na)isoleren, bestaande ventilatie-, en verwarmingssystemen vervangen door duurzame systemen.

In onze nieuwbouwplannen houden we rekening met het bouwbesluit. Ook hebben we onder andere warmtepompventilatie en andere duurzame ventilatiesystemen toegepast.

De energiemaatregelen die genomen zijn bij het groot-onderhoudsproject in de Vierhoven hebben geleid tot een sprong in het energielabel van D naar gemiddeld een A.

In ons onderhoudsbeleid passen we milieuvriendelijke materialen, zoals CO² reducerende dakpannen met een titaandioxide toplaag toe waardoor vervuilde lucht (CO²) wordt gezuiverd.

In de gemeente Drimmelen is een lokaal bewonersinitiatief Duurzaam Drimmelen opgestart. We hebben enkele malen met de initiatiefnemers gesproken om een bijdrage te leveren aan dit prima initiatief. Ook nemen we actief deel aan de Energiekring van West-Brabantse corporaties om met collega's kennis te delen over duurzame ontwikkelingen binnen onze sector. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de nota Duurzaamheid van de gemeente door zitting te nemen in de kwaliteitspanels.