Burenoverlast

'Beter een goede buur dan een verre vriend' is een spreekwoord dat we bijna allemaal kennen. Soms worden de onderlinge verhoudingen verstoord door overlast. Wij vertellen u graag hoe u burenoverlast kunt voorkomen of oplossen.

Overlast

Een goede relatie met je buren is fijn. Je kan elkaar helpen en doordat je naast elkaar woont loop je snel even bij elkaar binnen. Maar soms loopt het anders. Buren veroorzaken soms overlast. Vooral geluidsoverlast komt veel voor, maar er zijn ook andere vormen van overlast, zoals rommel en stank. Vaak kan het probleem eenvoudig worden opgelost door gewoon met elkaar te praten. 

Wees er tijdig bij

Overlast van buren kan na verloop van tijd erg vervelend worden. Als de overlast lang duurt lopen de emoties vaak hoog op en is het lastiger met elkaar te praten. Laat het niet zover komen, maar stap er op af. We geven u een paar tips om de kans op een goede afloop te vergroten:

  • Vraag wanneer een gesprek gelegen komt en neem er de tijd voor
  • Leg tijdens het gesprek duidelijk uit waar u last van heeft, waarom en op welke momenten
  • Bedenk tijdens het gesprek goed dat het doel is om tot een oplossing te komen.
  • Misschien heeft u zelf een oplossing in gedachten. Stel dit dan voor aan uw buren maar vraag ook aan uw buren of zij een mogelijke oplossing weten.
  • Blijf vooral kalm, ook als uw buren boos worden. Wanneer u kalm blijft is de kans groot dat zij tijdens het gesprek bijdraaien.

Buurtbemiddeling

Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of heeft het nog niets opgeleverd, dan kunt u de hulp inroepen van derden die als bemiddelaar kan optreden. In de gemeente Drimmelen kunt u gebruik maken van Buurtbemiddeling. Het uitgangspunt bij buurtbemiddeling is wel dat beide partijen bereid moeten zijn om weer met elkaar te praten.

Goed getrainde vrijwillige bemiddelaars bemiddelen hierbij. Ze geven geen oordeel en dragen geen oplossingen aan. Wel helpen ze om samen een oplossing te bedenken die voor beide partijen aanvaardbaar is. Want alleen dan voorkom je dat het probleem zich weer voordoet.

Hoe werkt het?

Meestal heeft u al contact gehad met Woonvizier wanneer er problemen zijn tussen u en uw buren. Buurtbemiddeling is een werkwijze waar wij goede ervaringen mee hebben om tot een goede en prettige oplossing te komen bij een conflict. In overleg met u melden wij u aan bij Buurtbemiddeling of u kunt zelf contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling, Otte Strouken-Bussink via telefoonnummer (0168) 48 60 22. Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling en hoe alles in zijn werk gaat? Via één klik op het logo kunt u de flyer downloaden. Of neem contact op met Woonvizier. U kunt natuurlijk ook langskomen op ons kantoor.

Als praten niet meer helpt

Als ook bemiddeling geen resultaat oplevert, dan wordt overwogen om gerechtelijke stappen te ondernemen. U kunt samen met buren die eventueel dezelfde last ondervinden, via de rechter een oplossing voor het probleem vinden. U kunt hiervoor rechtstreeks naar de rechter of, in bepaalde situaties, de procedure via Woonvizier laten lopen. Ervaring leert dat dit vaak moeilijke processen zijn en dat de rechter niet snel besluit tot een ontbinding van de huurovereenkomst van de overlastgever. De overlast moet zeer ernstig zijn en die overlast moet bewezen worden. Schriftelijke verklaringen zijn daarom onmisbaar en soms is het nodig dat u en omwonenden in de rechtszaal komen getuigen.

Voorkomen is beter

Het is natuurlijk nog beter om overlast te voorkomen. Door zelf geen overlast te veroorzaken en door contact te houden met uw buren, is de kans op een goede onderlinge relatie groot. 

Brochure

In de brochure 'burenoverlast' vindt u aanvullende informatie over dit onderwerp. 

 

Ik heb een overlast klacht over

Graag willen wij de volgende informatie van u weten