Huur opzeggen

U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hieronder vindt u informatie en tips die voor u belangrijk en nuttig kunnen zijn.

De termijn van huuropzegging

De opzegtermijn van uw woning is één kalendermaand. Het maakt niet uit op welk moment u in de maand opzegt. Wanneer u bijvoorbeeld 18 augustus wilt verhuizen, dan zegt u uiterlijk 18 juli de huur op. U kunt natuurlijk altijd eerder opzeggen. Dit kan soms handig zijn. Wij kunnen eerder op zoek naar een nieuwe huurder waar u misschien bepaalde zaken aan wilt overdoen. 

Hoe op te zeggen

De huur moet u altijd schriftelijk opzeggen. Wanneer u een account heeft op 'Mijn Woonvizier' dan kunt u gebruik maken van het digitale opzeggingsformulier. Onder het kopje 'woning' vindt u het digitale formulier. Erg gemakkelijk en geen gedoe met papier, postzegels etc.

U kunt natuurlijk ook zelf een briefje schrijven of gebruik maken van ons opzeggingsformulier. Deze kunt u ophalen of invullen op ons kantoor maar u kunt deze ook downloaden. Wij hebben drie verschillende formulieren:

Laat ons altijd uw nieuwe adres weten. Dit is belangrijk wanneer wij u nog post willen sturen. Wij raden u ook aan om uw adreswijziging tijdig door te geven aan de gemeente. 

Inspecties

U ontvangt altijd een bevestiging van uw huuropzegging. In deze brief treft u ook de data en tijdstippen aan voor de 1e inspectie en de eindinspectie. De 1e inspectie proberen wij altijd binnen 1 week na ontvangst van uw huuropzegging te plannen. Onze opzichter komt bij u de woning inspecteren en informeert u over hoe u de woning dient achter te laten. De eindinspectie is tevens het moment dat u de sleutel inlevert van de woning. De opzichter controleert of alle veranderingen en eventuele beschadigingen, van de 1e inspectie, zijn aangepast of hersteld. De sleutels van de woning kunt u dus niet opsturen of afgeven op ons kantoor.

Eindafrekening

U krijgt van ons een eindafrekening nadat u de woning heeft verlaten. Hiermee sluiten wij uw huurovereenkomst definitief af. Teveel of te weinig betaalde huur of eventuele kosten van reparaties worden via de afrekening met u verrekend.

Bezichtiging door nieuwe huurders

Wanneer u uw woning opzegt gaan wij op zoek naar nieuwe huurders. Wij verzoeken u vriendelijk de toekomstige huurders in de gelegenheid te stellen om de woning te bezichtigen. De nieuwe huurder zal met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Op uw verzoek kan de nieuwe huurder altijd de aanbiedingsbrief van Woonvizier laten zien, waaruit blijkt dat zij het aanbod voor de woning hebben gekregen.

Overname door de nieuwe huurder

Overname van zaken zoals vloer- of raambedekking, is een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Woonvizier speelt hier geen rol in. Wel stellen wij als voorwaarde dat u en de nieuwe huurder samen een overnameformulier invullen. Dit voorkomt vergissingen en het is voor alle partijen helder welke zaken worden overgenomen en dus kunnen achterblijven in de woning. Het formulier geeft u bij de eindinspectie aan de opzichter.

Overname door Woonvizier

In sommige gevallen neemt Woonvizier zelf aangebrachte voorzieningen over. De opzichter beoordeelt of de verandering de verhuurbaarheid van de woning niet aantast en of alles technisch in orde is. Voor bepaalde veranderingen kunt u een vergoeding krijgen. 

Afsluiten van gas, elektra, water en telefoon

U bent zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van uw contract voor de levering van gas, elektra, water, telefoon en andere diensten zoals bijvoorbeeld de centrale antenne. Deze diensten moeten zijn afgesloten voordat u de woning verlaat en de sleutels inlevert.

Brochure

Meer over de huur opzeggen en verhuizen vindt u in onze brochure.