Klanttevredenheid

En wat vindt u?

Voor ons betekent 'klantgericht werken' dat we geïnteresseerd en betrokken zijn bij wat u bezig houdt als het gaat om wonen. In onze dagelijkse contacten met bewoners horen wij veel. Ook het project Dorpssignaal en onze actieve betrokkenheid bij Dorpsgericht werken levert veel informatie op. Toch willen we graag ook structureel inzicht hebben in wat u belangrijk vindt, wat u van ons verwacht en wat wij kunnen verbeteren of moeten veranderen. En wat is een betere manier om daar achter te komen, dan om het u zelf te vragen.

Bewonersscan

Periodiek laten we door onderzoekbureau USP een bewonersscan uitvoeren. Verdeeld over de verschillende kernen doen huurders mee aan het onderzoek op de aspecten, dienstverlening, de woning en buurten en leefbaarheid hun oordeel gegeven. Een samenvatting van de uitkomsten publiceren we op de website. 

Continue metingen

Al jaren meten we de tevredenheid van onze klanten voor een aantal processen. Klanten die een nieuwbouwwoning hebben betrokken of waar werkzaamheden zijn uitgevoerd in het proces 'verbetering op verzoek', hebben een schriftelijke enquête ontvangen waarin naar de ervaringen, tevredenheid en verbeterpunten is gevraagd. Vanaf begin 2012 blijven we deze processen met een schriftelijke enquête volgen maar we starten ook met schriftelijke enquêtes bij de klanten die een bestaande huurwoning hebben geaccepteerd.

Onderzoeksbureau USP voert steekproefsgewijs telefonische enquêtes onder huurders uit over verschillende onderwerpen en processen. Wij hopen dat u uw medewerking wilt verlenen wanneer u wordt benaderd. Uw mening telt!