Inschrijven en spelregels

Inschrijven

Inschrijven als woningzoekende kan eenvoudig via de website www.klikvoorwonen.nl. Als u zich inschrijft als woningzoekende betaalt u  € 17,50 inschrijfgeld. Daarna betaalt u jaarlijks een vergoeding van € 10,00 wanneer u uw inschrijving verlengd.

Wijzigingen in inschrijfgegevens en het uploaden van uw inkomensgegevens

Het is belangrijk dat uw gegevens in het woningzoekendenbestand altijd juist en actueel zijn. U kunt op uw persoonlijke pagina uw eigen inschrijfgegevens beheren. Op de website van Klik voor Wonen staat een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe u uw inkomensgegevens kunt uploaden. Sommige gegevens kunnen alleen aangepast worden door de corporaties. Neem dan contact op met ons.

Het woningaanbod

Vrijkomende woningen worden dagelijks op de website www.klikvoorwonen.nl geadverteerd. Als u geïnteresseerd bent in één van de geadverteerde woningen, moet u zelf reageren via deze website.

Speciale doelgroepen en kleine kernen

Wij hanteren zo weinig mogelijk regels, wel zijn de regels rondom passend toewijzen wettelijk vastgelegd. Deze regels dienen wij toe te passen. Meer informatie hierover vindt u onder 'toewijzen en inkomen'. Daarnaast labelen wij woningen voor speciale doelgroepen. Wanneer dit het geval is wordt dit duidelijk aangegeven in de advertentie.

Urgentie

Heeft u wegens een persoonlijke noodsituatie dringend andere woonruimte nodig, dan komt u misschien voor een urgentieverklaring in aanmerking. Hiermee krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Voor de toekenning van urgentie zijn een aantal richtlijnen opgesteld.  Via deze link kunt u de brochure "Hoe kom ik voor urgentie in aanmerking" downloaden. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Selectie en toewijzing

Na de uiterste reactiedatum voor een woning, worden de reacties verwerkt en de belangstellenden geselecteerd. Dit gebeurt objectief aan de hand van inschrijfgegevens en inschrijfduur.

Uitgebreide informatie

Op de website www.klikvoorwonen.nl vindt u uitgebreide informatie. Liever gelijk een stappenplan voor het gebruik van Klik voor Wonen bekijken?  Klik hier voor de gebruikershandleiding over Klik voor Wonen.