Toewijzing en inkomen

Op deze pagina vindt u de huidige regelgeving voor het huren van een sociale huurwoning.

Sinds de invoering van de EU richtlijnen per 1 januari 2011, moeten woningcorporaties de inkomensgegevens van nieuwe huurders controleren en vastleggen. De stukken die de huurder dient aan te leveren om aan te tonen hoe hoog zijn/haar inkomen is, worden vastgesteld door de minister.

Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 zijn de wettelijke regels voor passend toewijzen van kracht. Dit betekent dat u gezamenlijk huishoudinkomen bepalend is voor welke woning u in aanmerking komt. Zoekt u een woning en heeft u op basis van uw inkomen recht op huurtoeslag, dan gelden er regels voor de maximale huurprijs van woningen waar u op kan reageren (prijspeil 01-01-2021):

  • Bestaat uw huishouden uit één of twee personen, en bent u jonger dan 23 jaar dan kunt u reageren op woningen met een huur tot € 442,46.
  • Bestaat uw huishouden uit één of twee personnen dan kunt u reageren op woningen met een huur tot € 633,25
  • Bent u met drie personen of meer, één-oudergezinnen vallen hier ook onder, dan kunt u reageren op woningen met een huurprijs tot € 678,66. Wanneer u reageert op een duurdere woning dan moeten wij helaas de aanbieding intrekken. Om teleurstellingen te voorkomen moet u uw actuele inkomensgegevens opvoeren bij uw inschrijving.

Om u beter inzicht te geven welke regels er gelden voor de diverse huishoudsamenstellingen en inkomens verwijzen wij u naar de website van Klik voor Wonen.  Op de website staat een filmpje waarin duidelijk wordt uitgelegd wat passen toewijzen inhoudt. Meer weten? Klik hier om het filmpje te bekijken.

Inkomstenverklaring Belastingdienst is verplicht

Als u actief op zoek wilt naar woonruimte, dan moet u verplicht de inkomensbewijs/zen aan uw inschrijving toevoegen. Wij adviseren nu u al een inkomstenverklaring bij de Belastingdienst op te vragen via het gratis telefoonnummer: 0800-0543.

Overige aandachtspunten

Naast de controle op de hoogte van het inkomen dient de huurder ook een verklaring te ondertekenen over de samenstelling van zijn gezin. De corporatie dient te verklaren dat zij geen redenen heeft om aan de juistheid van het inkomensregistratiedossier te twijfelen. Deze beide zaken worden in het inkomstenregistratieformulier vernoemd. U tekent dus een formulier waarin zowel uw inkomensgegevens als uw gezinssamenstelling staat vermeld.

Toewijzing en inkomenstoets

De regels gelden alleen voor woningen met een huurprijs tot € 752,33 (prijspeil 01-01-2021). Woningcorporaties moeten minimaal 80% van de woningen met een huurprijs tot € 752,33 per maand verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk huishoudinkomen tot € 40.024 (prijspeil 01-01-2021).

Als u reageert op een woning en u krijgt deze woning aangeboden en u accepteert dat aanbod, dan toetsen wij uw inkomen voordat de huurovereenkomst wordt afgesloten. Voor het bepalen van het inkomen wordt uitgegaan van de inkomstenverklaring van de Belastingdienst, de meest recente jaaropgaven en loonstrookjes van de woningzoekende en partner die medehuurder/medebewoner wordt van de woning. Het inkomen van thuiswonenden kinderen wordt niet meegeteld. Aan de hand van deze toets wordt er een schriftelijke verklaring ingevuld waarmee u verklaart dat het gezamenlijk inkomen lager is dan € 40.024.

Huishoudens met een inkomen vanaf € 40.024

Woonvizier mag maximaal 20% van het vrijkomend aanbod met een huurprijs tot € 752,33, verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk huishoudinkomen boven de € 40.024. Hiervan mag maximaal 10% worden aangeboden aan huishoudens met een gezamelijk huishoudinkomen tussen de € 40.024 en de € 44.655. Daarnaast mag maximaal 10% van het vrijkomend aanbod worden aangeboden aan huishoudens met een gezamelijk huishoudinkomen boven de € 44.655. Binnen deze 20% vallen ook de huishoudens met een urgentie. Dit betekent dat wij gedurende het jaar altijd beoordelen of er, naast de urgent woningzoekenden, nog ruimte is binnen de 20% om woningen aan te bieden voor woningzoekenden met een inkomen boven de inkomensgrens. Wij mogen wel huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 752,33 verhuren aan huishoudens boven de inkomensgrens. Helaas hebben wij nagenoeg geen aanbod in dit segment.

Voor wie geldt deze nieuwe regel?

De regel geldt voor alle huurovereenkomsten die ingaan vanaf 1 januari 2011. De inkomensgrens is dus alleen van toepassing als u wilt verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Voor mensen die al een woning huren geldt het niet. Wij adviseren u wel om uw gegevens jaarlijks te controleren en aan te passen wanneer er veranderingen zijn opgetreden in bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling of inkomen.