Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de activiteiten en bewaakt de financiële continuïteit van Woonvizier. Leidraad vormt de Governancecode voor Woningcorporaties en wettelijke, statutaire en andere voorschriften. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW).

Binnenkort treft u hieronder alle documenten die betrekking hebben op de Raad van Commissarissen:

Samenstelling RvC

Per 1 juli 2018 bestaat de RvC uit vijf leden (van links naar rechts).

  • Ruud de Frankrijker (voorzitter)
  • Toon Kloet (vice voorzitter)
  • Marcha Völker
  • Dre van Aert
  • Robert Bool

De RvC is van opvatting dat de volledige Raad integraal verantwoordelijk is voor het toezicht en werkt daarom niet met formele kenniscommissies. Wel zijn werkzaamheden onderling verdeeld, zoals beoordeling directeur-bestuurder en selecteren nieuwe accountant waarbij rekening is gehouden met de kenniskwaliteiten van de leden. Woningcorporaties en wettelijke, statutaire en andere voorschriften.