Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de activiteiten en bewaakt de financiële continuïteit van Woonvizier. Leidraad vormt de Governancecode voor Woningcorporaties en wettelijke, statutaire en andere voorschriften. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW).

Samenstelling RvC

Per 1 januari 2021 bestaat de RvC uit vijf leden (van links naar rechts).

  • Ruud de Frankrijker (voorzitter)
  • Robert Bool
  • Anita van Hezik
  • Jankhim Han
  • Toon Kloet (vice voorzitter)

Rooster van aftreden RvC Woonvizier