Begroting

De begroting 2019 laat de financiele vertaling zien van onze ambities. Het afgelopen jaar heeft Woonvizier haar duurzaamheidsambitie, nagenoeg CO2 neutraal in 2050 uitgewerkt en doorgerekend. Dit vraagt veel, zo niet te veel, van de investeringsruimte van Woonvizier. Zeker gezien ook onze ambities ten aanzien van investeringen in nieuwbouw maakt dat we de komende jaren keuzen moeten maken.In de aanloop naar deze begroting hebben we daarom met onze huurdersvereniging over deze keuzes gesproken. Scenario’s met betrekking tot duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn doorgerekend, gepresenteerd en besproken.

In deze begroting hebben we naar ons gevoel een balans hebben gevonden in deze thema’s. We kunnen onze duurzaamheidsambitie realiseren, waarbij we rekening houden met de innovaties die op dit terrein plaatsvinden met prijsdalingen tot gevolg, 25 extra nieuwbouwwoningen realiseren en dat met behoud van ons bestaande huurbeleid.

In 2019 blijven we inzetten op de verdere professionalisering van onze organisatie. Dit met als doel een hogere klantwaardering en efficiency. Deze combinatie is niet vanzelfsprekend. Hierom zijn activiteiten opgenomen voor de verdere digitalisering van onze bedrijfsvoering en opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

De resultaten van ons visitatieproces zullen we gebruiken om ons ondernemingsplan in 2019 te herijken en daarmee kunnen we nog beter richting geven aan onze activiteiten en de daarbij behorende ontwikkeling van onze organisatie inclusief de samenwerking met onze belanghouders.

Kortom: 2019 zal een boeiend jaar worden voor Woonvizier!

(Klik op de afbeelding om de hele infographic te bekijken)