Geschillen Advies Commissie | Klachtenregeling

Als huurder kunt u het niet eens zijn met een besluit wat is genomen. Of u bent niet tevreden over de manier waarop uw vraag is behandeld en afgehandeld. Hieronder kunt u lezen welke stappen u dan kan ondernemen.

Geschillen Advies Commissie

Eind 2005 is op initiatief van de Huurdersvereniging Woonbelang een Geschillen Advies Commissie (GAC) opgericht.

Wat betekent dit voor u

Natuurlijk streven wij ernaar om al onze klanten optimaal, correct en snel te helpen. Maar het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een genomen besluit van ons. Of dat u vindt dat u niet correct bent behandeld. In eerste instantie proberen we daar in goed overleg een oplossing voor te vinden of u uit te leggen waarom een besluit is genomen. Wanneer het geschil niet naar tevreden wordt of kan worden opgelost heeft u de mogelijkheid dit voor te leggen aan de Geschillen Advies Commissie. De GAC kan u dan uitnodigen voor een hoorzitting. U hebt dan de gelegenheid uw geschil persoonlijk toe te lichten. Naar aanleiding van de hoorzitting brengt de GAC een advies uit aan de directie van de betreffende woningstichting. Dit advies is niet bindend maar de directie kan, alleen zeer goed gemotiveerd, het advies naast zich neerleggen.

Informatie

Het reglement van de GAC kunt u hieronder dowloaden. U vindt hier ook de formulieren die u kunt gebruiken wanneer u een geschil wil aanmelden bij de directie van Woonvizier of de Geschillen Advies Commissie.