Integriteitscode

Integriteit is een thema dat ook bij corporaties op de agenda is gekomen. Zowel intern als extern besteden wij regelmatig aandacht aan zaken rondom integriteit. Dit heeft er toe geleid dat de integriteitscode eind 2017 is aangepast en opnieuw is vastgesteld.

Integriteitscode

In 2017 is de integriteitscode aangepast en opnieuw vastgesteld. Woonvizier hecht er veel waarde aan dat haar relaties op de hoogte zijn van de afspraken en gedragsregels die voor ons belangrijk zijn.

Doel

Het doel van de intergriteitscode is dat het voor iedereen duidelijk is wat zij van ons kunnen verwachten maar ook wat wij van anderen verwachten. Maar wij willen ook de belangen veilig stellen van onze klanten, medewerkers, de samenleving en van onze eigen organisatie. De volledige tekst van de integriteitscode kunt hieronder downloaden.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over dit stuk kunt altijd contact met ons opnemen.