Jaarverslag

Ondanks de coronamaatregelen hebben we geprobeerd onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden. Helaas betekende het wel dat er veel minder persoonlijk contact met onze huurders mogelijk was. We hebben op basis van heel veel informatie uit onze omgeving een nieuw koersplan gemaakt. Dat kreeg de titel “Lokaal kleur bekennen”. We staan voor prettig en duurzaam wonen en voor sterke lokale gemeenschappen. In ons handelen zijn we hartelijk en verbindend en durven we het verschil te maken waar dat nodig is.

Jaarverslag Woonvizier

In 2020 zijn wij actief bezig geweest op tal van terreinen. In het jaarverslag 2020 leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen. Met veel plezier presenteren wij ook op onze website het jaarverslag. Wanneer u interesse heeft kunt u ons jaarverslag downloaden: jaarverslag 2020. Wij wensen u veel leesplezier.

Sinds 1 januari 2021 zijn wij, als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van een standaardformulier dat wij invullen op basis van de jaarcijfers 2020. Het betreft het formulier Woonvizier ANBI status 2020

Het jaar 2020 in beeld
Sneller zicht hebben over onze belangrijkste prestaties in 2020?
Met een korte en heldere infographic hebben wij die voor u in beeld gebracht. 

Jaarverslagen archief

Jaarverslag Woonvizier 2019 en infographic

Jaarverslag Woonvizier 2018

Jaarverslag Woonvizier 2017

Jaarverslag Goed Wonen 2016

Jaarverslag Volksbelang 2016