Jaarverslag

Woonvizier maakt elk jaar een jaarverslag van al haar activiteiten. Woonvizier is per 1 januari 2017 ontstaan door een fusie tussen Woningstichting Goed Wonen en Volksbelang. Hieronder vindt u het eerste jaarverslag van Woonvizier.  

Jaarverslag Woonvizier

Ook in 2017 zijn wij weer actief geweest op tal van terreinen. In het jaarverslag 2017 leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen. Met veel plezier presenteren wij ook op onze website het jaarverslag. Wanneer u interesse heeft kunt u ons jaarverslag 2017 downloaden. Wij wensen u veel leesplezier.

Sneller zicht hebben over onze belangrijkste prestaties in 2017? Met een korte en heldere infographic hebben wij die voor u in beeld gebracht. Het jaar 2017 in beeld.  

 

Jaarverslagen van 2016

Jaarverslag Goed Wonen 2016

Jaarverslag Volksbelang 2016