Jaarverslag

Op het moment van publicatie van het jaarverslag van Woonvizier over het jaar 2019 ziet de wereld er door de Coronacrisis totaal anders uit dan we verwacht hadden. We hebben de beslissing genomen om ons kantoor te sluiten en de medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Dit terwijl we het persoonlijk contact met onze huurders en belanghouders zo belangrijk vinden. Ineens is ieders gezondheid heel erg belangrijk en passen we ons zo goed mogelijk aan aan de richtlijnen van het RIVM. Wel kunnen huurders een afspraak maken met een medewerker als persoonlijk contact gewenst is. Daar waar het kan, helpen wij onze huurders als zij ten gevolge van de Coronacrisus in (financiële) problemen komen.
 

Jaarverslag Woonvizier

In 2019 zijn wij actief bezig geweest op tal van terreinen. In het jaarverslag 2019 leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen. Met veel plezier presenteren wij ook op onze website het jaarverslag. Wanneer u interesse heeft kunt u ons jaarverslag downloaden: jaarverslag 2019. Wij wensen u veel leesplezier.

Het jaar 2019 in beeld
Sneller zicht hebben over onze belangrijkste prestaties in 2019?
Met een korte en heldere infographic hebben wij die voor u in beeld gebracht. 

Jaarverslagen archief

Jaarverslag Woonvizier 2018

Jaarverslag Woonvizier 2017

Jaarverslag Goed Wonen 2016

Jaarverslag Volksbelang 2016