Jaarverslag

Woonvizier maakt elk jaar een jaarverslag van al haar activiteiten. Woonvizier is per 1 januari 2017 ontstaan door een fusie tussen Woningstichting Goed Wonen en Volksbelang. Hieronder vindt u het tweede jaarverslag van Woonvizier.  

Jaarverslag Woonvizier

Ook in 2018 zijn wij weer actief geweest op tal van terreinen. In het jaarverslag 2018 leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen. Met veel plezier presenteren wij ook op onze website het jaarverslag. Wanneer u interesse heeft kunt u ons jaarverslag 2018 downloaden. Wij wensen u veel leesplezier.

Het jaar 2018 in beeld
Sneller zicht hebben over onze belangrijkste prestaties in 2018?
Met een korte en heldere infographic hebben wij die voor u in beeld gebracht. 

 

Jaarverslagen archief

Jaarverslag Woonvizier 2018

Jaarverslag Woonvizier 2017

Jaarverslag Goed Wonen 2016

Jaarverslag Volksbelang 2016