Missie, visie en kernwaarden

Woonvizier gaat zich de komende jaren nadrukkelijker profileren als corporatie van de lokale kleur. ‘Onze’ dorpen en bewoners vormen het uitgangspunt. 
 

Missie: waar staan we voor?
Woonvizier staat voor prettig en duurzaam wonen en voor sterke sociale gemeenschappen.
 

Visie: waar gaan we voor?
Woonvizier is een zichtbare partner in wonen, die samen met bewoners en partners in iedere kern uitvoering geeft aan een gezamenlijk dorpsplan op maat. In onze dienstverlening excelleren we in ‘de menselijke maat’; ook als dit vraagt om out-of-the-box denken en maatwerkoplossingen.
 

Kernwaarden: hoe geven we invulling aan onze missie en visie?

  • Verbindend
    Een spin in het web. Zo zou je Woonvizier kunnen noemen. Binnen onze organisatie werken we nauw met elkaar samen. Én we staan in verbinding met (nieuwe) huurders, overige inwoners van onze dorpen en andere organisaties die een rol (kunnen) spelen in onze dorpen.
     
  • Hartelijk
    Woonvizier is een hartelijke, gastvrije organisatie. We luisteren écht, denken mee en staan open voor feedback en ideeën. Zo slagen we er in om de tevredenheid van bewoners over hun woning en hun woonomgeving verder te versterken en om meer ruimte te geven aan de trots en eigenheid van ieder dorp in ons werkgebied.