Prestatieafspraken

Elk jaar zit Woonvizier met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging om de tafel om ‘prestatieafspraken’ te maken. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in de gemeente gaan doen. Het zijn officiële afspraken waar de gemeente ons in beginsel op aan kan spreken.


De prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? En welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die ambities. Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer aan de prestatieafspraken.

Hieronder treft u de prestatieafspraken 2021 aan.

Normaal worden deze bekrachtigd tijdens een officieel tekenmoment. Dit jaar heeft dat niet plaatsgevonden ivm de coronamaatregelen.

Hebt u vragen over bijgaande prestatieafspraken? Stel ze gerust via de mail.