Visitatie

Woonvizier is als fusie-organisatie nog niet gevisiteerd. Wel zijn de fusiepartners Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen beiden in 2014 gevisiteerd.  

Visitatie

De maatschappelijke visitatie dient iedere vier jaar te worden uitgevoerd en is met name bedoeld om inzicht te krijgen in de mate waarin prestaties van de corporaties aansluiten bij de verwachtingen van de omgeving en belanghouders. De visitatie is verplicht voor woningcorporaties en levert aandachtspunten op voor de toekomst. De visitatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd visitatiebureau. Een onafhankelijke commissie van drie deskundigen heeft de visitatie uitgevoerd. De commissie heeft in haar oordeelsvorming gekeken naar prestaties in de periode 2010-2013 en zich gebaseerd op documenten en gesprekken met medewerkers, de Raden van Toezicht/Commissarissen, de directeur-bestuurders en vertegenwoordigers van de verschillende belanghouders (o.a. gemeente, zorgorganisaties, zakelijke partners).

De onafhankelijke visitatiecommissie heeft op basis van documenten, eigen analyses, gesprekken met en een enquête onder  onze Belanghebbenden en door gesprekken met de Raad van Toezicht/Commissarissen, management en medewerkers haar eindoordeel gevormd. De methodiek is gebaseerd op de aangescherpte visitatiemethodiek 5.0.

Totale scores van de prestatievelden Woningstichting Volksbelang

  • Presteren naar opgave en ambitie     7.2
  • Presteren volgens belanghebbenden 7.3
  • Presteren naar vermogen                  7.0
  • Gouvernance                                     7.5

Bent u nieuwsgierig dan kunt u hier het gehele rapport downloaden.

Totale scores van de prestatievelden van Goed Wonen

  • Presteren naar opgave en ambities    6,6                       
  • Presteren volgens belanghebbenden  6,8
  • Presteren naar vermogen                    6,3
  • Presteren naar Governance                 6,9

Het volledige rapport voor Goed Wonen kunt u hier downloaden.