Dorpsgericht Werken en Bewonersgroepen

Werken aan leefbaarheid is een belangrijke strategische opgave van Woonvizier. De afgelopen jaren hebben we samen met partners en inwoners succesvol samengewerkt in ‘Dorpsgericht Werken’.

Sinds enkele jaren wordt er vanuit diverse kanten (gemeente, corporaties en politie) veel energie gestoken in het Dorpsgericht Werken. Ook Woonvizier neemt hier actief aan deel.

Bewonersgroepen en Dorpsgericht Werken

Ook onder de inwoners van de verschillende dorpen is leefbaarheid sterk gaan leven. Ieder dorp heeft nu een bewonersvertegenwoordiging (bewonersgroep of Dorpsraad), waarmee intensief contact is over de verschillende aspecten van leefbaarheid in de dorpen. Onderwerpen als onderhoud aan groen, wegen en stoepen en verkeersveiligheid komen aan de orde. Regelmatig worden er wijkschouws georganiseerd waarbij de betrokken partners samen met een bewonersgroep door een dorp fietsen om (onveilige) situaties te bekijken, het onderhoud van groen en wegen te beoordelen en gezamenlijk te bepalen wat en of er iets aan te verbeteren is.

Op www.wijzijndrimmelen.nl  vindt u veel informatie over ‘Dorpsgericht Werken’ en over de verschillende bewonersgroepen.  Alle dorpen en bewonersgroepen/Dorpsraad hebben hun eigen pagina. Hier vindt u veel informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Bewonersgroepen in Drimmelen: