Planmatig & onderhoud

Algemeen

In ons Strategisch Voorraadbeleid (SVB) zijn voor alle complexen scenario's en maatregelen opgenomen om de woningen beter te laten aansluiten op de wensen en eisen van deze tijd. Energiemaatregelen zijn ondergebracht in een apart plan van aanpak zodat wij de voortgang kunnen monitoren van onze ambities, om te komen tot gemiddeld een B label voor ons hele bezit in 2018.

De onderhoudsbegroting, met daarin opgenomen: niet-planmatig onderhoud (reparatieverzoeken en mutatieonderhoud), planmatig onderhoud, vraag gestuurd onderhoud en kwaliteitsverbeteringen vanuit het SVB, wordt jaarlijks opgesteld op basis van de meerjaren onderhoudsplanning.

Planmatig onderhoud

Het onderhoud van onze woningen gebeurt op verschillende manieren en niveaus. Enerzijds cyclisch (terugkerend) onderhoud zoals schilderwerkzaamheden, cv onderhoud, liftonderhoud en onderhoud aan brandmeldinstallaties. Anderzijds worden ook jaarlijks werkzaamheden ingepland om de kwaliteit van onze woningen te verbeteren. Zoals het verbeteren en moderniseren van keukens, badkamers en toiletten. Of het aanbrengen van inbraakvertragende voorzieningen en het verbeteren en optimaliseren van mechanische ventilatiesystemen.

De jaarlijkse kosten voor planmatig onderhoud proberen we zo gelijkmatig mogelijk te verdelen en bedragen gemiddeld € 2.750.000,00 per jaar.