Buitensluiting

Buitensluitingen

Het kan altijd gebeuren, u staat buiten en de deur waait dicht. Of u heeft haast, verlaat de woning en vergeet de sleutels.

  • Meldingen binnen kantooruren:

Wanneer u zich tijdens kantooruren buitensluit kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen de buitensluiting voor u laten oplossen. U kunt de buitensluiting ook zelf regelen, maar houd er dan rekening mee dat u eventuele gevolgschade ook zelf moet herstellen.  Als U er voor kiest om de werkzaamheden via Woonvizier uit te laten voeren, worden de kosten voor de werkzaamheden aan u doorbelast. Helaas kunnen we u niet vooraf vertellen wat de totale kosten zullen zijn,  dit is afhankelijk van de werkzaamheden en de eventuele schade die ontstaat.  (denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitboren van de cilinder en het plaatsen van eennieuwe of tijdelijke cilinder). De kosten kunnen dus behoorlijk oplopen.

  • Meldingen buiten kantooruren:

Wanneer u zich buiten kantooruren buitensluit, kunt u ook naar Woonvizier bellen. Onze calamiteitendienst neemt uw melding dan in behandeling.  De kosten worden aan u doorbelast. Helaas kunnen we u niet vooraf vertellen wat de totale kosten zullen zijn,  dit is afhankelijk van de werkzaamheden en de eventuele schade die ontstaat. (denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitboren van de cilinder en het plaatsen van een nieuwe of tijdelijke cilinder).  Wij wijzen u er op, dat kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten kantooruren (avonden en weekenden) hoger zijn dan overdag.

Ook worden er voor werkzaamheden die buiten kantooruren worden uitgevoerd voorrijkosten in rekening gebracht. Onderstaande bedragen aan voorrijkosten hebben we afgesproken met onze aannemers:

  • voor buitensluitingen buiten kantooruren van maandag t/m zaterdagavond tot 21.00 uur is dit € 77,50
  • voor buitensluitingen buiten kantooruren van zaterdagavond 21.00 uur t/m maandagochtend 05.00 uur en algemeen erkende feestdagen is dit € 104,00

Deze voorrijkosten worden naast de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan u doorberekend.

  • Advies

Zoals u ziet kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Wij adviseren u dan ook om eerst te bekijken of u op een andere wijze toegang tot uw huis kunt krijgen. Hebben buren of familieleden misschien een sleutel of staat er een raam open ?
Als er geen alternatieven zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Wij wijzen u er nogmaals op dat de kosten aan u worden doorberekend.