Reserveren

Wilt u een verzoek indienen voor een reservering van de sporthal? Stuur dan een mail naar info@rietgors.net 
U ontvang zo snel mogeljk bericht of de hal beschikbaar is.