Wij verwelkomen nieuwe huurders bij Woonvizier

13 december 2018

Daarmee is de sanering van WSG in de laatste fase aanbeland.

Op 3 december heeft WSG het beheer van haar volledige vastgoed overgedragen aan 8 regionale corporaties, Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonvizier.

De acht corpoaties nemen alle sociale-, zorg- en vrijesectorwonngen van WSG in hun kerngemeenten over. Hiermee blijven de huidige sociale huurwoningen ook in de toekomst beschikbaar voor de lagere inkomensgroepen.

Woonvizier verwelkomd al haar nieuwe huurders!

Lees hier het volledige persbericht.