25 jaar Huurdersvereniging

29 maart 2019

De huurdersvereniging van Woonvizier bestaat dit jaar 25 jaar. Uitgebreid aandacht hiervoor in de laatste nieuwsbrief van de Huurdersvereniging. 

In de afgelopen jaren is er ontzettend veel veranderd in de positie en rol van huurdersorganisaties. De huurdersorganisaties zijn nu een gelijkwaardige en volwaardige gesprekspartner in het overleg over lokale volkshuisvestelijke zaken en mede ondertekenaars van de prestatieafspraken die daarover gemaakt worden.
"Als Woonvizier zijn we daar erg blij mee," aldus Ellen van Beijsterveldt-Niels, directeur-bestuurder Woonvizer. "Alles wat we doen is immers bedoeld voor de huurders en woningzoekenden in onze regio en hoe fijn is het dat we daar dan ook met onze huurdersvereniging over kunnen spreken.

Zie ook : www.hvwoonbelang.nl