Raad van Commissarissen stelt zich voor

06 november 2019

Dit is de nieuwe complete Raad van Commissarissen. Tijdens de laatste RvC vergadering bij Woonvizier is deze foto gemaakt van de nieuwe samenstelling van de Raad.

Als laatste is de heer Robert Bool per 1 juli toegetreden. Wij wensen Robert heel veel succes toe als toezichthouder bij onze corporatie.

 
 
Van links naar rechts: Ruud de Frankrijker (voorzitter, Toon Kloet (vice voorzitter en huurdercommissaris), Mascha Volker (huurdercommissaris), Dre van Aert (auditcommissie), Robert Bool (auditcommissie).