Overeenkomst getekend om 27 woningen te verduurzamen

21 november 2019

Woonvizier en Zwaluwe Bouw hebben deze week een overeenkomst getekend om 27 woningen van Woningstichting Woonvizier te voorzien van energiebesparende maatregelen.

Verduurzamingsproject
Deze week is de overeenkomst getekend voor het eerste verduurzamingsproject in opdracht van Woningstichting Woonvizier. Er worden 27 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen, waardoor ook het uiterlijk en de onderhoudsvraag sterk worden verbeterd.

Bewoners informatieavond
De opkomst bij de eerste bewonersavond was erg hoog. Fijn om te merken dat de bewoners positief tegenover deze verbeteringen staan! De komende weken gaan we ons voorbereiden en na de kerstvakantie gaan we van start. Medio mei 2020 zijn de werkzaamheden gereed.