December editie Open Vizier & fijne feestdagen

19 december 2019

De december editie van de Open Vizier is weer uit en ligt binnenkort op uw deurmat. Een bijzondere, extra dikke, feestelijke uitgave! We luiden een feestelijk jaar in; een jaar waarin we op allerlei manieren stilstaan bij 100 jaar Volkshuisvesting
in onze gemeente Drimmelen. We noemen dit feestjaar ‘100 jaar Thuiskomen’ omdat we niet alleen willen voorzien in een huis, maar vooral willen zorgen voor een thuis voor huurders.

Tevredenheidheid huurder stijgt
Lees verder in ons nieuwe bewonersblad hoe wij het komende jaar u op verschillende manieren tegen gaan komen en over ons koersplan. Maar ook hoe de tevredenheid van de huurder stijgt, vervolg van het verduurzamingsproject en over de bouw van nieuwe woningen op de plek van de Olmhof.

Fijne feestdagen
Namens alle collega’s van Woonvizier wensen wij u en uw dierbaren mooie feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Lees het volledige bewonersblad op onze website:
Bewonersblad Open Vizier editie December