Het coronavirus: hoe gaat Woonvizier daarmee om?

13 maart 2020

Het zal u niet ontgaan zijn: de hele wereld is in de ban van het coronavirus. Ook Woonvizier treft maatregelen, niet alleen voor onszelf maar ook in het belang van onze klanten. 

Vandaar dat we de volgende maatregelen nemen, voorlopig t/m dinsdag 19 mei of tot nader order.

  1. Opening van het kantoor: het kantoor is t/m dinsdag 19 mei a.s. of tot nader order gesloten. Telefonisch
    (0162 – 67 98 00) en per e-mail zijn we wel bereikbaar en we proberen al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en af te wikkelen. Indien nodig ontvangen we huurders en externen op afspraak.
  1. Reparaties: reparaties en onderhoud waarbij contact met derden niet kan worden uitgesloten, worden tot nader order uitgesteld, behalve als ze spoedeisend zijn. Daarbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen (twee meter afstand en extra hygiëne). Ook zullen de uitvoerenden uit voorzorg geen handen schudden.
  1. Klantcontacten: al onze medewerkers die noodzakelijk klantcontact hebben, nemen voorafgaand aan de afspraak contact op en zullen vragen naar de gezondheid. Daarmee proberen zij vast te stellen of een afspraak nog steeds noodzakelijk is en of het huisbezoek geen risico’s met zich meebrengt.
  1. Thuiswerken: onze medewerkers werken uit voorzorg thuis. We doen ons uiterste best om de dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. We vragen uw begrip voor het geval dat zaken, door deze omstandigheden, wat langer duren.

Tenslotte
We volgen berichtgeving van het RIVM en de overheid nauwlettend. Als aanvullende maatregelen noodzakelijk blijken, zullen we die nemen. Laten we hopen dat we door het nemen van deze maatregelen zo goed en gezond mogelijk door deze corona-periode heen komen!