Uitstel huurverhoging

09 april 2020
Door de coronacrisis leven we in een moeilijke tijd. Het is onduidelijk hoe lang de crisis duurt en wat de gevolgen zijn voor ons land. De impact is groot. We realiseren ons dat deze situatie voor u als bewoner onzekerheid met zich meebrengt, en mogelijk ook op financieel vlak. Dit nemen wij serieus. 
 
Huuraanpassing
De jaarlijkse huuraanpassing wordt normaal gesproken per 1 juli doorgevoerd.
Deze bijzondere situatie vraagt ook van Woonvizier bijzondere maatregelen.
We hebben in overleg met onze Huurdersbelangenvereniging Woonbelang dan ook besloten om:
 
  • Maatwerk toe te passen, wanneer u door een sterke inkomensterugval als gevolg van de Coronacrisis in de financiële problemen komt.
  • De huuraanpassing in verband met de coronacrisis eenmalig niet op 1 juli te laten ingaan, maar op 1 oktober 2020. 

Contact opnemen
En wij willen u op het hart drukken om met ons contact op te nemen als u vragen heeft, maar vooral indien u in de financiële problemen komt.
Neem dan contact op met:
  • Erna Ten Haaf: (0162) 67 98 21
  • Mirjam Dries: (0162) 67 98 22.
 
Wij wensen u en uw naasten een goede gezondheid!