Energie Besparende Maatregelen 67 woningen Lage Zwaluwe

15 september 2020

Onlangs zijn de bewoners tijdens een aantal informatieavonden geïnformeerd over het verduurzamen van hun woningen. Zij werden geïnformeerd over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. We gaan hier groot onderhoud uitvoeren, gecombineerd met verduurzaming in de vorm van:

  • Gehele kozijnvervanging

  • Asbest sanering

  • Na-isoleren van de spouwmuren

  • Vervangen voegwerk en daarna impregneren van de gevels

  • Gehele dak vervanging waarbij het dak van buitenaf geïsoleerd gaat worden en er een nieuwe gootconstructie wordt toegepast

  • Woningen worden voor een beter binnenklimaat voorzien van een C02 gestuurd ventilatie systeem

Door deze ingrepen gaan de woningen van een E/D energielabel naar een A-label en behoeven de woningen de komende ca. 25 à 30 jaar geen groot onderhoud meer.

Voor deze renovatie wordt geen huurverhoging gerekend. De besparing op de energierekening komt daarmee volledig ten goede aan de huurders, wat gemiddeld zo rond de € 20 per maand bedraagt.

Met Zwaluwe Bouw als hoofdaannemer hebben we inmiddels het eerste project van 27 woningen in Lage Zwaluwe afgerond. Dit is als zeer positief ervaren. Daarom wordt deze tweede fase van 67 woningen ook met Zwaluwe Bouw uitgevoerd.

Start van de uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. Een en ander is afhankelijk van de Flora en Fauna ontheffing.