Ben Wouters tijdelijk directeur-bestuurder

29 augustus 2017

Deze functie was vacant na het vertrek van Eric van de Einden. De werving en selectieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder neemt de nodige tijd in beslag. Naar verwachting zal het werving en selectietraject binnen een half jaar zijn afgerond en Woonvizier vond de heer Ben Wouters bereid de taak van directeur-bestuurder tijdelijk op zich te nemen.

De heer Wouters heeft ruim 30 jaar ervaring als adviseur, directeur en interim-bestuurder in de corporatiesector. Bovendien is hij goed thuis in de actuele vraagstukken van volkshuisvesting, zorg, vastgoed en participatie.