Nieuwe directeur-bestuurder Woonvizier

27 december 2017

De Raad van Commissarissen van Woonvizier is verheugd te kunnen mededelen dat na een succesvolle werving- en selectieprocedure de positie van directeur-bestuurder weer goed is ingevuld in de persoon van Ellen van Beijsterveldt-Niels.

Ellen was de afgelopen 5 jaar directeur-bestuurder bij Helpt Elkander in Nuenen en daarvoor heeft zij diverse functies bij woningcorporaties en in de financiële sector doorlopen. Ze is overtuigd van het belang van een goede huurdersparticipatie in de beleidsvorming en hetzelfde geldt voor de relatie met de gemeente.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.