Aankoop grond van WSG

01 augustus 2018

Het betreft het perceel waar nu nog de "oude" Ganshoek is gelegen, naast de nieuwbouw van de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Woonvizier is voornemens om hier na de sloop van de "oude" Ganshoek woningen te realiseren. Het project is nu nog in de voorbereidingsfase. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

De andere grond betreft bouwgrond van de Bouwcombinatie in Lage Zwaluwe West. De Bouwcombinatie bestond uit Goed Wonen (nu Woonvizier) en WSG. Met de aankoop van deze grond is Woonvizier nu volledig eigenaar van de grond die bestemd is voor toekomstige woningbouwontwikkeling.