Nieuws

Vacature lid RVC

Vacature lid RVC

17 juli 2020

Conform het Rooster van Aftreden gaan 2 leden ons per 1 januari 2021 verlaten. Wij zijn op zoek naar 2 leden voor onze RvC. Word jij onze nieuwe toezichthouder?

Lees meer
Zelf bouwen in plan Vlashoek, Lage Zwaluwe

Zelf bouwen in plan Vlashoek, Lage Zwaluwe

08 juli 2020

Zelf bouwen in plan Vlashoek, Lage Zwaluwe:

“Ideeën genoeg voor onze nieuwe levensloopbestendige woning”

Lees meer
Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant

Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant

06 juli 2020

Elkaar ondersteunen als investeringsopgaven voor een van hen te fors zijn.

Jaarlijks maken woningcorporaties afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de opgaven en uitdagingen op het gebied van de sociale huisvesting. In veel gevallen vereist de invulling van deze opgaven forse investeringen. Daarnaast moeten zij investeren in verduurzaming terwijl vanuit de inzet op betaalbaarheid en de toenemende belastingdruk inkomsten afnemen en kosten stijgen. De grenzen van de financiële ruimte bij corporaties komen hierdoor in zicht.

Lees meer
Sleuteluitreiking 8 appartementen Zuideindsestraat Made

Sleuteluitreiking 8 appartementen Zuideindsestraat Made

02 juli 2020

Woonvizier reikt de sleutels uit aan blije huurders van het pand van de voormalig Muziekschool aan de Zuideindsestraat in Made.

Lees meer
Vernieuwde samenwerking Woonvizier en Reflex

Vernieuwde samenwerking Woonvizier en Reflex

01 juli 2020

Woonvizier heeft in de afgelopen periode een aanbesteding gedaan voor de schoonmaakwerkzaamheden van het kantoorpand en de 26 complexen in ons bezit.

Lees meer
pagina 1 van 15