Olmhof

Olmhof

Woningtype

woningen

Aantal woningen

7

Bouwbedrijf

Zwaluwe Bouw

Oplevering

in de loop van 2020
Omschrijving

Vier bestaande huurwoningen maken plaats voor zeven nieuwe grondgebonden huurwoningen. De voormalige woningen zijn inmiddels gesloopt.

De start van de nieuwbouw staat begin 2020 gepland. De 7 nieuwe levensloopbestendige woningen moeten dan in de loop van 2020 worden opgeleverd. Het streven is dit nog te realiseren voor de bouwvak van 2020. De planning is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure die op dit moment wordt doorlopen.

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze huurwoningen moet u ingeschreven zijn als woningzoekende via Klik voor Wonen.