Wat zijn de algemene huurvoorwaarden van Woonvizier? 
In de folder Welkom in uw woning, alles over huurvoorwaarden vindt u onze algemene huurvoorwaarden. Dat zijn de regels voor onze huurders die gelden zolang u een woning huurt bij Woonvizier. 

Wat zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Woonvizier? 
Onze algemene inkoopvoorwaarden 2022 zijn van toepassing voor leveringen, diensten en werken die Woonvizier afneemt bij andere partijen en gelden voor nieuwe contracten die we afsluiten.