Heeft u een officiële klacht bij Woonvizier ingediend en onze klachtenprocedure doorlopen? Maar is uw klacht na 6 weken niet opgelost of bent u het niet eens met de oplossing? Dan spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil.

U kunt het geschil dan voorleggen aan de Geschillencommissie. Woonvizier is aangesloten bij de Stedelijke Geschillencommissie Breda (SGB). Dit is een onafhankelijke commissie, die geschillen behandelt van aangesloten woningcorporaties. Deze commissie behandelt klachten waarvan u vindt dat Woonvizier deze niet goed heeft opgelost. De commissie is er voor alle bewoners van Woonvizier. Ook als u de huur net heeft opgezegd. Klik hier voor meer informatie over de Stedelijke Geschillencommissie Breda (SGB).

Klik hier om het geschil meteen te melden. U gaat dan naar de website van de Stedelijke geschillencommissie Breda.