Ga naar de inhoud
Verduurzaming
Bestaand woningbezit

Woonvizier is bezig om haar woningbezit te verduurzamen. Dat betekent dat we onze woningen geschikt maken voor toekomstige generaties. Werkzaamheden die we in dit kader uitvoeren, zijn o.a.:

  • enkele beglazing vervangen voor dubbele beglazing;
  • daken en gevels (na)isoleren;
  • bestaande ventilatie- en verwarmingssystemen vervangen door duurzame systemen.


Al deze energiemaatregelen leiden tot een betere energieprestatie van de woning en dus een verbetering van het energielabel. Eind 2021 stond de teller van verduurzaamde woningen op 150 woningen. En de verduurzamingstrein gaat ook in 2022 door. Momenteel zijn we bezig met de verduurzaming van 72 woningen in Lage Zwaluwe die in de loop van april 2022 klaar zijn. Zwaluwe Bouw voert de werkzaamheden voor ons uit.

Nadat de woningen verduurzaamd zijn, krijgen de bewoners van deze woningen de mogelijkheid om zonnepanelen te laten plaatsen op hun woning. We streven ernaar om ieder jaar zo’n 70 woningen te verduurzamen.

Het verduurzamen van de woningen is niet alleen positief voor onze huurders, want het comfort van de woningen gaat omhoog en de energielasten -bij gelijkblijvend verbruik- omlaag. Woonvizier draagt op deze manier ook een steentje bij aan de klimaatdoelstelling.


Zonnepanelen

Eind 2021 is Woonvizier samen met Wocozon gestart met het plaatsen van zonnepanelen. Bewoners die in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief. U kunt dus niet zelf zonnepanelen aanvragen bij Woonvizier. Door zonnepanelen te plaatsen, slaan we twee vliegen in één klap: een lagere energierekening voor onze bewoners én we leveren hiermee een bijdrage aan een duurzamere wereld.

We streven ernaar om jaarlijks circa 70 woningen te voorzien van zonnepanelen. In principe gaat het in eerste instantie om de woningen die tijdens het planmatig onderhoud verduurzaamd zijn. Voor de woningen waar zonnepanelen geplaatst zijn, is een handleiding zonnepanelen beschikbaar. 

Nieuwbouw

Vanaf 1 juli 2018 zijn nieuwbouwwoningen verplicht aardgasvrij. Er moet dus duurzaam verwarmd en gekoeld worden. Daarnaast moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Dat stelt dus hoge eisen aan het ontwerp. Ook is er hierdoor sprake van hoogwaardige isolatie, goede ventilatie en een gezond binnenklimaat. In onze nieuwbouwplannen houden we rekening met deze eisen.
Klik hier voor onze nieuwbouwprojecten.

Duurzaam Drimmelen

In de gemeente Drimmelen is een lokaal bewonersinitiatief Duurzaam Drimmelen opgestart. Ook hieraan leveren we onze bijdrage. Daarnaast nemen we actief deel aan de Energiekring van de West Brabantse corporaties om met collega's kennis te delen over duurzame ontwikkelingen binnen onze sector.