Ga naar de inhoud
Verduurzaming
Bestaand woningbezit

Woonvizier is bezig om haar woningbezit te verduurzamen. Dat betekent dat we onze woningen geschikt maken voor toekomstige generaties. Werkzaamheden die we in dit kader uitvoeren, zijn o.a.:

  • enkele beglazing vervangen voor dubbele beglazing;
  • daken en gevels (na)isoleren;
  • bestaande ventilatie- en verwarmingssystemen vervangen door duurzame systemen.


Al deze energiemaatregelen leiden tot een betere energieprestatie van de woning en dus een beter energielabel. Voor onze bewoners betekent dit een hoger wooncomfort en bij een gelijkblijvend verbruik en prijs, een lagere energierekening.  

Eind 2023 stond de teller van het aantal verduurzaamde woningen van Woonvizier op 345 woningen. En de verduurzamingstrein gaat ook in 2024 door. Onlangs hebben we de verduurzaming van 35 woningen in Moerdijk afgerond. Zwaluwe Bouw heeft deze werkzaamheden voor ons uitgevoerd. In 2024 zal firma Casper de Haan de verduurzaming voor Woonvizier gaan uitvoeren. We streven ernaar om ieder jaar zo’n 50 tot 70 woningen te verduurzamen.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over de verduurzaming. 

Duurzaam Drimmelen

In de gemeente Drimmelen is een lokaal bewonersinitiatief Duurzaam Drimmelen opgestart. Ook hieraan leveren we onze bijdrage. Daarnaast nemen we actief deel aan de Energiekring van de West Brabantse corporaties om met collega's kennis te delen over duurzame ontwikkelingen binnen onze sector.


Zonnepanelen

Nadat de woningen verduurzaamd zijn, krijgen de bewoners van deze woningen een aanbod om zonnepanelen te laten plaatsen op hun woning. 

Bewoners die in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief van de firma Wocozon. U kunt dus niet zelf zonnepanelen aanvragen bij Woonvizier. Door zonnepanelen te plaatsen, slaan we twee vliegen in één klap: een lagere energierekening voor onze bewoners én we leveren hiermee een bijdrage aan een duurzamere wereld.

We streven ernaar om jaarlijks circa 50 tot 70 woningen te voorzien van zonnepanelen. In principe gaat het om de woningen die tijdens het planmatig onderhoud verduurzaamd zijn. Voor de woningen waar zonnepanelen geplaatst zijn, is een handleiding zonnepanelen beschikbaar. 

Nieuwbouw

Vanaf 1 juli 2018 zijn nieuwbouwwoningen verplicht aardgasvrij. Er moet dus duurzaam verwarmd en gekoeld worden. Daarnaast moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Dat stelt dus hoge eisen aan het ontwerp. Ook is er hierdoor sprake van hoogwaardige isolatie, goede ventilatie en een gezond binnenklimaat. In onze nieuwbouwplannen houden we rekening met deze eisen.

Klik hier voor onze nieuwbouwprojecten.