Ga naar de inhoud
Huuraanpassing

Eén keer per jaar, op 1 juli, past Woonvizier de huurprijs van uw woning aan. Hierbij volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. De overheid heeft bepaald dat de jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woningen maximaal het inflatiepercentage van dat jaar bedraagt. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt tot stand in overleg met de huurdersorganisatie Woonbelang. Soms heeft u recht op een huurverlaging. U ontvangt hierover jaarlijks van ons een brief.


Twee dezelfde woningen, verschillen in huurverhoging?

Het komt voor dat twee mensen die in eenzelfde woning wonen, een verschillende huurprijs voor hun woning betalen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als mensen al heel lang in dezelfde woning wonen. Wij proberen ervoor te zorgen dat de huurprijs past bij de woning. Daardoor krijgen sommige bewoners een huurverhoging die gelijk is aan de inflatie, terwijl voor anderen de huurprijs meer, minder of zelfs helemaal niet stijgt. Deze aanpak heet de huursombenadering. In het filmpje hiernaast wordt helder uitgelegd hoe dit werkt. Door de huursombenadering kan de huurverhoging per woning verschillen.


Verandert uw huur? Vergeet het niet aan te (laten) passen!

U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige betaling van de huur. Denk er daarom aan dat u vanaf 1 juli het juiste huurbedrag betaalt. Betaalt iemand anders de huur voor u, zoals bijvoorbeeld uw bank of bewindvoerder? Geef de nieuwe huurprijs dan op tijd aan hen door. Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag ieder jaar automatisch voor u aan.


Niet eens met de huurverhoging?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging: 
1.  Ga naar de website van de Huurcommissie. Hier leest u hoe u bezwaar maakt en welke voorwaarden gelden.  
2.  Download het bezwaarschrift, vul het in en stuur het op naar Woonvizier (per e-mail of per post).
2.  Bewaar altijd een kopie van de brief voor uw eigen administratie.
3.  Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift voor 1 juli, dus uiterlijk op 30 juni, bij Woonvizier binnen is.  
4.  Woonvizier informeert u vervolgens over de uitkomst van uw bezwaar. Is Woonvizier het niet eens met uw bezwaar? Dan verzoeken wij de Huurcommissie om een (bindende) uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.

Wilt u bezwaar maken op basis van onderhoudsgebreken? Dan moet u daarvoor een aparte procedure volgen. U kunt bij de Huurcommissie een verzoek om 'tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsklachten' indienen. De huurcommissie kan u informeren over de te nemen stappen. Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging kunt u vinden op www.huurcommissie.nl.

Voor meer informatie over de huurverhoging in 2022, het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen, verwijzen wij u naar de Huurkrant 2022.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp? Kijk dan eerst eens bij de veel gestelde vragen. Of neem contact op met de medewerkers van onze klantenservice. Wij helpen u graag!