Klacht of compliment

Onze dienstverlening is erop gericht om u een prettig thuisgevoel te geven. Gelukkig lukt dat ook in de meeste gevallen. Toch kan het voorkomen dat u dit niet zo ervaart. Voelt u zich niet gehoord door een medewerker van Woonvizier? Bent u niet tevreden over het onderhoud aan uw woning of vindt u dat een reparatie niet goed is uitgevoerd? Dan horen wij dat graag van u! Bent u tevreden over Woonvizier? Dan horen wij dat uiteraard ook graag van u. U kunt uw compliment  mailen naar info@woonvizier.net of doorgeven via Mijn Woonvizier. Wij leggen hieronder onze klachtenprocedure uit: welke stappen moet u nemen als u niet tevreden bent over Woonvizier.


Klachtenprocedure

Stap 1. Informeer Woonvizier over uw ontevredenheid
Doe dit altijd schriftelijk. Dat kan via ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@woonvizier.net. Doet u dit liever per post? Stuur dan een brief naar Woonvizier, Middelmeede 40, 4921 BZ in Made. 


Stap 2. Officiële klacht indienen bij Woonvizier
Ontvangt u binnen 2 weken geen reactie van Woonvizier of bent u niet tevreden over onze reactie? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de directie van Woonvizier. Hiervoor gaat u naar Mijn Woonvizier. Maak een account aan of log in op uw persoonlijke pagina en vul het klachtenformulier in. Op dit formulier kunt u aangeven dat u al contact heeft gehad met iemand van Woonvizier. Wij kijken dan hoe uw klacht is ontstaan en samen met u proberen wij om uw klacht op te lossen. Heeft u moeite met internet? Dan kunnen wij het klachtenformulier ook per post naar u sturen. Bel daarvoor met onze klantenservice.


Stap 3. Van klacht naar geschil
Heeft u een officiële klacht ingediend? Dan ontvangt u binnen 2 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht niet binnen 6 weken na het indienen van uw klacht opgelost of kunt u het niet eens worden met Woonvizier over een mogelijke oplossing? Dan spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil. U kunt het geschil melden bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie.

Gebeld door USP? 

Onderzoeksbureau USP voert metingen voor ons uit hoe u onze dienstverlening ervaart. USP belt bijvoorbeeld met nieuwe huurders die net een woning geaccepteerd hebben en bewoners waar net werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan dus zijn dat USP u belt of dat u van hen via e-mail een vragenlijst ontvangt. Uw medewerking hieraan is voor ons erg waardevol. Alleen door uw medewerking kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Geef vooral aan waar u niet tevreden over was of liever anders had willen zien. 

Burenoverlast

Een prettige leefomgeving draagt bij aan uw woongenot. Soms wordt uw woongenot verstoord door het gedrag van een ander. Dat is heel vervelend. Wij adviseren u om er niet te lang mee te blijven lopen maar de betreffende persoon zo snel mogelijk zelf aan te spreken. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunt u uw ergernissen bespreken. Dan wordt een kleine ergernis geen groot probleem. Klik hier voor meer informatie over burenoverlast en wat u eraan kunt doen.