Ga naar de inhoud
Klacht of compliment

Onze dienstverlening is erop gericht om u een prettig thuisgevoel te geven. Gelukkig lukt dat ook in de meeste gevallen. En ook dat horen wij natuurlijk graag van u. Laat van u horen via het contactformulier, Mijn Woonvizier of stuur uw compliment naar info@woonvizier.net. 

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

  • Is er iets kapot in huis? Meld dit dan bij Woonvizier. Klik hier voor meer informatie over reparaties. 
  • Voelt u zich niet gehoord door een medewerker van Woonvizier? Bent u niet tevreden over het onderhoud aan uw woning of vindt u dat een reparatie niet goed is uitgevoerd? Dan horen wij dat graag van u! Hieronder vindt u de klachtenprocedure zodat u de juiste stappen neemt. 
  • Heeft u last van het geblaf van de hond van de buren of heeft u op een andere manier last van de buren? Lees dan de informatie over burenoverlast

Gebeld door USP? 

Bent u gebeld door USP of heeft u een e-mail van hen gehad? Dat kan kloppen want onderzoeksbureau USP voert metingen voor ons uit hoe u onze dienstverlening ervaart. USP belt bijvoorbeeld met nieuwe huurders die net een woning geaccepteerd hebben en bewoners waar net werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan dus zijn dat USP u belt of dat u van hen via e-mail een vragenlijst ontvangt. Uw medewerking hieraan is voor ons erg waardevol. Alleen door uw medewerking kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Geef vooral aan waar u niet tevreden over was of liever anders had willen zien. 

Klachtenprocedure

Het is belangrijk dat u de juiste stappen neemt als u niet tevreden bent over Woonvizier:  

  • Stap 1. Informeer Woonvizier via een e-mail of brief over uw ontevredenheid.
  • Stap 2. Nog steeds niet tevreden? Dien dan een officiële klacht in bij de directie van Woonvizier.
  • Stap 3. Blijft u ontevreden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure. 

Burenoverlast

Een prettige leefomgeving draagt bij aan uw woongenot. Soms wordt uw woongenot verstoord door het gedrag van een ander. Dat is vervelend. Blijf er niet te lang mee lopen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Probeer er samen uit te komen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunt u uw ergernissen bespreken. Dan wordt een kleine ergernis geen groot probleem. Staat de ander niet open voor een gesprek of komt u er samen niet uit? Misschien kan buurtbemiddeling dan helpen. Klik hier voor meer informatie over burenoverlast en wat u eraan kunt doen.

Bij aanhoudende en ernstige overlast of strafbare feiten vragen wij u om dit altijd schriftelijk bij Woonvizier te melden.