Klacht of compliment
Burenoverlast

Een prettige leefomgeving draagt bij aan uw woongenot. Soms wordt uw woongenot verstoord door het gedrag van een ander. Dat is heel vervelend. Wij adviseren u om er niet te lang mee te blijven lopen maar de betreffende persoon zo snel mogelijk zelf aan te spreken. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunt u uw ergernissen bespreken. Dan wordt een kleine ergernis geen groot probleem. Klik hier voor meer informatie over burenoverlast en wat u eraan kunt doen.

Gebeld door USP? 

Onderzoeksbureau USP voert metingen voor ons uit hoe u onze dienstverlening ervaart. USP belt bijvoorbeeld met nieuwe huurders die net een woning geaccepteerd hebben en bewoners waar net werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan dus zijn dat USP u belt of dat u van hen via e-mail een vragenlijst ontvangt. Uw medewerking hieraan is voor ons erg waardevol. Alleen door uw medewerking kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Niet tevreden over Woonvizier? 

Onze dienstverlening is erop gericht om u een prettig thuisgevoel te geven. Gelukkig lukt dat ook in de meeste gevallen. Toch kan het voorkomen dat u dit niet zo ervaart. Voelt u zich niet gehoord door een medewerker van Woonvizier? Bent u niet tevreden over het onderhoud aan uw woning of vindt u dat een reparatie niet goed is uitgevoerd? Dan horen wij dat graag van u! Onze klachtenprocedure kent een aantal stappen.

Stap 1. Informeer Woonvizier over uw ontevredenheid. Doe dit altijd schriftelijk. Dat kan via ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@woonvizier.net. U kunt ook contact opnemen met de huurdersvereniging Woonbelang. Zij zijn er voor u en komen op voor uw belangen als huurder van Woonvizier. 

Stap 2. Ontvangt u binnen 2 weken geen reactie van Woonvizier of bent u niet tevreden over onze reactie? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Hiervoor gaat u naar Mijn Woonvizier. Maak een account aan of log in op uw persoonlijke pagina en maak gebruik van het klachtenformulier. Wij kijken dan hoe uw klacht is ontstaan en samen met u proberen we uw klacht op te lossen.

Klachten over de jaarlijkse huurverhoging, de huurprijs, de servicekosten of kosten van warmtelevering die op grond van de huurovereenkomst verschuldigd zijn, worden behandeld door de Huurcommissie. Belangrijk is dat u uw bezwaar of ontevredenheid eerst schriftelijk meldt bij Woonvizier. Anders kan de Huurcommissie uw verzoek niet in behandeling nemen. Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging vindt u op de hier en op de website van de Huurcommissie.

Stap 3. Heeft u een officiële klacht ingediend? Dan ontvangt u binnen 2 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht niet binnen 6 weken na het indienen van uw klacht opgelost en blijft uw klacht dus bestaan? Dan spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil. U kunt het geschil melden bij de onafhankelijke geschillenadviescommissie.