Ga naar de inhoud
Huur opzeggen

De huur van uw woning of parkeerplaats moet u schriftelijk opzeggen. Houd bij de opzegging rekening met de voorwaarden zoals de opzegtermijn. Op deze pagina leest u er alles over.  


Hoe zeg ik de huur op?
  • via Mijn Woonvizier. Op uw persoonlijke pagina zijn al uw persoonlijke gegevens al voor u ingevuld; 
  • maak gebruik van bovenstaande formulieren om de huur op te zeggen;
  • kom langs op ons kantoor in Made. Klik hier voor onze openingstijden of maak vooraf een afspraak.   

Opzegtermijn

U kunt de huur van uw woning of parkeerplaats op iedere dag van de maand opzeggen. Houd hierbij rekening met de minimale opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op 18 augustus wilt verhuizen, dan moet u uiterlijk op 18 juli de huur opzeggen. U kunt de huur natuurlijk ook eerder opzeggen. Dit kan handig zijn want hoe eerder u de huur opzegt, hoe eerder wij op zoek kunnen naar een nieuwe bewoner. En hoe sneller de nieuwe bewoner bekend is, hoe eerder u afspraken met die nieuwe bewoner kunt maken over bijvoorbeeld zaken die u ter overname aanbiedt zoals de vloerbedekking of gordijnen. 


Inspectie en sleutels

U ontvangt altijd van ons een bevestiging van de huuropzegging per post op uw woonadres. In deze brief treft u ook de data en tijdstippen aan voor de twee inspecties. De eerste inspectie proberen wij binnen één week na ontvangst van uw huuropzegging in te plannen. Onze opzichter komt dan bij u langs en bespreekt met u wat er nog in de woning moet gebeuren voordat u de sleutels inlevert. Tijdens de tweede inspectie of eindinspectie kijkt de opzichter of alle werkzaamheden van de eerste inspectie zijn uitgevoerd. Ook is dit het moment om de sleutels in te leveren. Deze kunt u dus niet opsturen of afgeven op kantoor.


Overname

Tijdens de eerste inspectie kijkt de opzichter met u welke zaken een eventuele nieuwe bewoner zou kunnen overnemen van u. Zoals bijvoorbeeld een laminaatvloer of gordijnen. Wanneer ze in goede staat verkeren en er geen gevolgen zijn voor de verhuurbaarheid van de woning mag u dit soort zaken in principe ter overname aanbieden aan de nieuwe bewoner.

Wij vragen u vriendelijk om mogelijk toekomstige bewoners de kans te geven om de woning te bekijken. De nieuwe huurder zal met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Op uw verzoek kan de nieuwe bewoner altijd de aanbiedingsbrief van Woonvizier laten zien, waaruit blijkt dat zij het aanbod voor de woning hebben gekregen.

Overname is een zaak tussen u en de nieuwe bewoner. Woonvizier speelt hierin geen rol. Wel stellen we als voorwaarde dat u en de nieuwe bewoner samen een overnameformulier invullen. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat voor alle partijen helder is welke zaken overgenomen worden en dus achter kunnen blijven in de woning. Het formulier geeft u bij de eindinspectie mee aan de opzichter.

In sommige gevallen neemt Woonvizier een door u zelf aangebrachte voorziening (ZAV) over. Soms krijgt u daar zelfs een vergoeding van ons voor. De opzichter kan u daar tijdens de eerste inspectie meer over vertellen.


Eindafrekening

Minder 4 weken hieronder u de woning heeft verlaten, krijgt u van ons de eindafrekening. Hiermee sluiten wij uw huurovereenkomst definitief af. Teveel van te weinig betaald worden van kosten van reparaties via de afrekening met u verrekend.


Niet vergeten!

U bent zelf verantwoordelijk voor het ontwerp van uw contract voor de levering van gas, elektra, water, telefoon en andere diensten zoals bijvoorbeeld de centrale antenne. Deze diensten moeten beginnen voordat u de woning verlaat en voordat u de sleutels inlevert. Vergeet ook niet om uw adreswijziging tijdig door te geven aan de gemeente.


Meer informatie

Meer informatie over de huur opzeggen vindt u in de folder Zeg tijdig de huur op - Alles over verhuizen.

     Meteen naar: