Ga naar de inhoud
Samenwonen en trouwen

Op het huurcontract staat wie de (hoofd)huurder is. Trouwen en samenwonen hebben invloed op uw huurcontract. Zorg dat uw gegevens op het huurcontract kloppen want dit kan invloed hebben op uw rechten als huurder. Veranderingen kunt u heel gemakkelijk doorgeven via Mijn Woonvizier. Maak een account aan of log in op uw persoonlijke pagina en geef de wijziging aan ons door!

 
Samenwonen

Als u met iemand samenwoont, dan kan uw huisgenoot of partner na 2 jaar ook huurder worden. We noemen dat medehuurder. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Om medehuurder te worden, moet u voldoen aan de voorwaarden. Deze vindt u hieronder. Om medehuurderschap aan te vragen, moet u het aanvraagformulier medehuurderschap samen met de hoofdhuurder  invullen. U krijgt dan schriftelijk bericht van uw aanvraag wordt goedgekeurd. Ga hiervoor naar Mijn Woonvizier. 

Voorwaarden medehuurderschap:

  • degene die medehuurder wil worden, moet tenminste 18 jaar oud zijn;
  • de huurder en u voeren een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Het samenwonen van ouder en minderjarige kinderen valt hier niet onder;
  • u staat tenminste 2 jaar op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente. Stuur daarom bij uw aanvraag een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente mee. Op dit uittreksel moeten ook de geboortedatums van huurder en aanvrager staan ​​vermeld;
  • degene die medehuurder wil worden, moet over een regelmatig inkomen beschikken. Hiervan moet u bewijsstukken kunnen aanleveren (bijvoorbeeld salarisspecificaties en jaaropgaven);
  • u vult samen met de hoofdhuurder het aanvraagformulier medehuurderschap in. Is er al een andere medehuurder in de woning? Dan moet ook deze de aanvraag ondertekenen;
  • er mag geen sprake zijn van een huurachterstand op het betreffende adres;
  • als de hoofdhuurder verhuist of komt te overlijden, wordt de medehuurder automatisch (hoofd)huurder.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Als u trouwt of geregistreerd partner wordt, wordt u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont als de huurder en bij de gemeente op dit adres staat ingeschreven. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. U hoeft in dit geval geen medehuurderschap aan te vragen. Geef wel even aan ons door dat u getrouwd bent of dat dat u uw partnerschap heeft laten registreren. Dan passen wij uw huurcontract aan. Dan heeft u beiden dezelfde rechten en kunt u beiden zaken bij ons melden en/of aanvragen. U kunt dit telefonisch doorgeven of via het contactformulier.