Ga naar de inhoud

Er zijn veel mensen op zoek naar woonruimte. Bijvoorbeeld mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of mensen die net gescheiden zijn. Wat de reden ook is, Stichting de Herberg bemiddelt tussen mensen die tijdelijk woonruimte zoeken en mensen die een kamer over hebben. Zij doen dit onder de noemer ‘Onder de Pannen’. Bekijk ook het filmpje eens om een beter beeld te krijgen van wat 'Onder de pannen' inhoudt. 

Onderverhuur

Woonvizier staat achter het idee om deze mensen tijdelijk op te vangen. Daarom staat Woonvizier in samenwerking met Stichting de Herberg éénmalig voor dit project ‘Onder de Pannen’ gedurende de duur van dit project een uitzondering op het verbod op onderhuur. Wel zijn er voor beide partijen voorwaarden aan verbonden. Een kamer verhuren verloopt altijd via Stichting De Herberg. Ga dus niet zelf een kamer verhuren, want dan is sprake van woonfraude.

Voorwaarden

Stichting de Herberg stelt een aantal voorwaarden aan zowel de mensen die tijdelijk woonruimte zoeken (huurders), als degenen die een kamer willen aanbieden (verhuurders). Voor u als bewoner van Woonvizier gelden de volgende voorwaarden: 

  • u heeft minimaal 1 slaapkamer over en uw woning bestaat uit minimaal 3 kamers;
  • de slaapkamer is minimaal 12 maanden beschikbaar;
  • er is op uw adres geen sprake van overlast of fraude;
  • de huurder moet zich bij de gemeente kunnen inschrijven op uw adres;
  • verhuurder is geen eerste of tweede graad familie van huurder.

Een compleet overzicht van de voorwaarden vindt u op de website van Stichting de Herberg.

Aanmelden

Huurt u een woning van Woonvizier en voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan contact op met Stichting de Herberg via onderdepannen@stichtingdeherberg.nl of via telefoonnummer 076 7857 358. Belangrijk voor u om te weten: mensen met een verslaving of psychisch probleem zijn uitgesloten van deelname aan dit project. En als bewoner van Woonvizier ontvangt u een vergoeding voor de ruimte die u ter beschikking stelt. Stichting de Herberg keert deze vergoeding maandelijks aan u uit. Meer informatie kunt u krijgen via Stichting de Herberg