Passend toewijzen

Woonvizier verhuurt sociale woningen. Dit zijn woningen waarvan de huur nooit hoger is dan een bepaald bedrag. We noemen dit de maximale huurgrens van de woning. Om kans te maken op een sociale huurwoning mag uw inkomen niet te hoog zijn. De overheid heeft regels opgesteld voor woningcorporaties om sociale huurwoningen passend toe te wijzen aan nieuwe huurders. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren.

 

Passend toewijzen

Bij passend toewijzen zijn uw jaarinkomen en uw huishoudgrootte bepalend voor de huurwoningen waarvoor u in aanmerking kunt komen. Is uw inkomen niet zo hoog? Dan kunt u misschien wel huurtoeslag krijgen. Op de website van de Belastingdienst vindt u alles over huurtoeslag, zoals de voorwaarden en voor welke woningen u huurtoeslag kunt krijgen. Ook kunt u op deze pagina een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op huurtoeslag. 

Zoekt u een woning en heeft u recht op huurtoeslag? Dan gelden er regels voor de maximale huurprijs van de woningen waar u op kan reageren. Zorg daarom dat uw gegevens zoals uw inkomen en uw gezinssamenstelling altijd kloppen. Want als u reageert op een te dure woning dan moeten wij helaas de aanbieding intrekken. Daarom kunt u het beste voordat u zich gaat inschrijven een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Dat kan via hun gratis telefoonnummer: 0800-0543. Als u gebruik maakt van Mijn Belastingdienst kunt u de inkomensverklaring zelf downloaden. Bekijk het filmpje hiernaast om te zien hoe passend toewijzen precies werkt. 

 

Maximaal inkomen sociale huur

Aan het begin van ieder jaar past de overheid de inkomensgrenzen en huurprijzen voor passend toewijzen aan. De overheid heeft dus per 1 januari 2022 de regels gewijzigd over wat het maximale inkomen is waarmee u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning (kale huur tot en met €763,47). Ook is dat vanaf 2022 afhankelijk van de grootte van uw huishouden. In 2021 gold voor alle huishoudens eenzelfde inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning. Per 1 januari 2022 wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens:

  • Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 40.765
  • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 45.014

Om een beter beeld te krijgen van de regels van passend toewijzen die gelden voor de diverse huishoudsamenstellingen en inkomens verwijzen wij u naar de pagina Passend toewijzen op de website van Klik voor Wonen.

 

Inkomenstoets

Als u reageert op een woning en u krijgt deze woning aangeboden en u accepteert dit aanbod, dan toetsen wij uw inkomen voordat de huurovereenkomst kan worden afgesloten. Voor het bepalen van het inkomen gaan wij uit van de inkomensverklaring van de Belastingdienst, de meest recente jaaropgaven en loonstrookjes van de woningzoekende en eventuele partner of huisgenoot die medehuurder/medebewoner wordt van de woning. Het inkomen van thuiswonende kinderen rekenen we niet mee.

 

Voor wie gelden deze regels?

De regels van passend toewijzen gelden voor alle nieuwe huurovereenkomsten in het sociale huursegment die ingaan vanaf 1 januari 2011. De inkomensgrenzen zijn dus alleen van toepassing als u vanaf 1 januari 2011 wilt verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Woonde u al in een sociale huurwoning voor deze datum en bent u sindsdien niet verhuisd? Dan gelden deze regels niet. Wel is het goed om uw gegevens jaarlijks te controleren en aan te passen wanneer uw gezinssamenstelling of inkomen is veranderd.

 

Meteen naar:


Filmpje 'Passend toewijzen'Filmpje 'Passend toewijzen'