Ga naar de inhoud
Passend toewijzen

Woonvizier verhuurt sociale woningen. Dit zijn woningen waarvan de huur nooit hoger is dan een bepaald bedrag. We noemen dit de maximale huurgrens van de woning. Om kans te maken op een sociale huurwoning mag uw inkomen niet te hoog zijn. De overheid heeft regels opgesteld voor woningcorporaties om ervoor te zorgen dat u een woning huurt die past bij uw situatie. Zo wil de overheid voorkomen dat mensen met een laag inkomen een te dure woning huren. 


Passend toewijzen

Bij passend toewijzen zijn uw leeftijd, uw jaarinkomen en uw huishoudgrootte bepalend voor de huurwoningen waarop u kunt reageren. Is uw inkomen niet zo hoog? Dan kunt u misschien wel huurtoeslag krijgen. Op de website van de Belastingdienst vindt u alles over huurtoeslag, zoals de voorwaarden en voor welke woningen u huurtoeslag kunt krijgen. Ook kunt u op deze pagina een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op huurtoeslag. 

Zoekt u een woning en heeft u recht op huurtoeslag? Dan gelden er regels voor de maximale huurprijs van de woningen waar u op kan reageren. Zorg daarom dat uw inschrijfgegevens bij Klik voor Wonen, zoals uw inkomen en uw gezinssamenstelling, altijd kloppen. Want als u reageert op een te dure woning dan moeten wij helaas de aanbieding intrekken. Daarom kunt u het beste jaarlijks een nieuwe inkomensverklaring bij de Belastingdienst opvragen of voordat u zich gaat inschrijven. Dat kan via het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst: 0800-0543. Als u gebruik maakt van Mijn Belastingdienst kunt u de inkomensverklaring zelf downloaden. Bekijk het filmpje hiernaast om te zien hoe passend toewijzen precies werkt. 


Maximaal inkomen sociale huur

Zoekt u een woning en heeft u recht op huurtoeslag? Dan gelden de regels van passend toewijzen voor u geldt er dus een maximale huurprijs van woningen waar u op mag reageren. Aan het begin van ieder jaar past de overheid de inkomensgrenzen en huurprijzen voor passend toewijzen aan. De overheid heeft dus per 1 januari 2023 het maximale inkomen aangepast waarmee u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Per 1 januari 2023 heeft een sociale huurwoning een kale huur van maximaal € 808,06. 

Om een beter beeld te krijgen van de regels van passend toewijzen en de maximale huur- en inkomensgrenzen die gelden voor de diverse huishoudsamenstellingen verwijzen wij u naar de pagina Passend toewijzen op de website van Klik voor Wonen. Hier vindt u ook de tabel van de huurprijsgrenzen per doelgroep of klik hier om deze tabel nu te bekijken.   

Op welke woningen kan ik reageren?
Als u alle actuele (inkomens) gegevens hebt ingevuld in Mijn Klik voor Wonen, ziet u automatisch op welke woningen u kunt reageren.


Inkomenstoets

Als u reageert op een woning en u krijgt deze woning aangeboden en u accepteert dit aanbod, dan toetsen wij uw inkomen voordat wij met u de huurovereenkomst tekenen. Sluit uw inkomen niet aan bij de bij de huurprijs? Dan kunnen wij de de woning niet aan u toewijzen.

Voor het bepalen van uw inkomen gaan wij uit van een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst, de meest recente jaaropgave en loonstrookjes van de woningzoekende en eventuele partner of huisgenoot die medehuurder/medebewoner wordt van de woning. Het inkomen van thuiswonende kinderen rekenen we niet mee, ook niet als ze ouder zijn dan 18 jaar.


Voor wie gelden deze regels?

De regels van passend toewijzen gelden voor alle nieuwe huurovereenkomsten. De huur- en inkomensgrenzen zijn alleen van toepassing als u na 2011 verhuist naar een (andere) sociale huurwoning. 

 

Meteen naar:


Filmpje 'Passend toewijzen'Filmpje 'Passend toewijzen'