Voorrang en urgentie

Er zijn nog altijd meer woningzoekenden dan dat er woningen zijn. Woonvizier wil daarom de beschikbare woningen eerlijk en rechtvaardig toewijzen. In de meeste gevallen betekent dit dat het enige tijd kan duren voordat u aan de beurt bent voor een woning. Soms kunt u voorrang kunt krijgen op andere woningzoekenden. Zo krijgt u in een seniorengebouw voorrang op andere woningzoekenden als u 55 jaar of ouder bent. Ook als uw woning gesloopt moet worden, krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Daarnaast krijgt u voorrang als u beschikt over een urgentieverklaring. 


Urgentieverklaring

Een urgentieverklaring krijgt u niet zomaar. Er moet sprake zijn van een onverwachte, uitzonderlijke en acute persoonlijke noodsituatie. Waarbij met spoed verhuizen voor u de enige oplossing is. Als u een urgentieverklaring heeft gekregen, krijgt u 6 maanden voorrang op andere woningzoekenden. In de volgende gevallen kunt u urgentie aanvragen:

 • er is sprake van huiselijk geweld;
 • er is brand geweest en/of er is instortingsgevaar in de woning;
 • er is sprake van een echtscheiding of einde samenwonen (hierbij gelden aanvullende voorwaarden);
 • u heeft last van een onverwachte, zware lichamelijke beperking én een aanpassing van de woning is niet mogelijk. In dit geval spreken we van medische urgentie. Naast onderstaande voorwaarden geldt hierbij de extra voorwaarde dat het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont uw situatie moet hebben beoordeeld. Pas daarna kunt u bij Woonvizier medische urgentie aanvragen. 

Voorwaarden urgentie

Voor urgentieaanvragen gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder; 
 • uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon; 
 • u heeft, gezien uw inkomen, recht op een sociale huurwoning; 
 • u heeft niet eerder een woning verkregen op basis van urgentie;
 • u staat als woningzoekende ingeschreven bij www.klikvoorwonen.nl; 
 • u staat minstens 2 jaar ingeschreven in de gemeente Drimmelen of Moerdijk;
 • u heeft geen huurachterstand bij Woonvizier of u heeft hier goede afspraken over gemaakt.

Let op ! Bij medische urgentie en bij echtscheiding gelden aanvullende voorwaarden. Bij medische urgentie moet het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont uw situatie al hebben beoordeeld. Pas daarna kunt u bij Woonvizier medische urgentie aanvragen. Bij echtscheiding gelden onderstaande aanvullende voorwaarden. 

Aanvullende voorwaarden bij echtscheiding of einde samenwonen

 • er wordt slechts aan één van de partners urgentie toegekend en alleen als kinderen tot 21 jaar voor hun huisvesting afhankelijk zijn van deze ouder;
 • de regel, dat slechts aan één van de partners urgentie wordt toegekend, geldt ook als er sprake is van co-ouderschap (evenwichtige verdeling van de zorg voor de kinderen);
 • beide partners de woning moeten verlaten, o.a. door verkoop van de woning;
 • beide partners moeten voor de scheiding of einde samenwoning inwoner zijn geweest van de gemeente Drimmelen of de kern Moerdijk (evt. tijdelijke huisvesting buiten de gemeente of kernen, als gevolg van de scheiding of einde samenwoning, heeft maximaal 1 jaar geduurd);
 • de verbintenis (huwelijk,samenwoning) heeft minimaal 2 jaar geduurd; 
 • u moet kunnen aantonen dat u na de echtscheiding of einde samenwoning niet meer beschikt over huisvesting. Bij echtscheiding dient de echtscheidingsakte te worden overlegd. Bij beëindiging van samenwoning dient een door beide partijen ondertekende verklaring te worden aangeleverd;
 • als u op dit moment in een huurwoning woont, moet de partner die de hoofdzorg krijgt voor de kinderen, de woning opeisen (al dan niet via de rechter).

Verplichte documenten 

Voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan contact op met Woonvizier om urgentie aan te vragen. Een urgentieaanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als u de verplichte documenten aanlevert: 

 • een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs); 
 • bewijsstukken die uw situatie onderbouwen. Lever documenten aan waaruit blijkt dat u door een uitzonderlijke, onvoorziene reden, buiten eigen schuld, dakloos bent of met spoed uw woning moet verlaten;
 • een kopie van het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waarop uw woonhistorie met datum vermeld staat. Dit kunt u opvragen bij de gemeente waar u nu woont of via Mijn Overheid;
 • als u nu of in het verleden een woning bij een andere verhuurder huurt, moet u de laatste verhuurdersverklaring aanleveren. Dit is een verklaring over uw gedrag als huurder;
 • vraagt u urgentie aan bij einde samenwoning? Dan moet u een verklaring van het einde van samenwonen of einde samenlevingscontract aanleveren. Dit moet door u beiden ondertekend zijn;
 • vraagt u urgentie aan op basis van echtscheiding? Dan moet u de inschrijving van de echtscheiding in het gemeentelijk register aanleveren;
 • vraagt u urgentie aan wegens einde samenwonen of echtscheiding en zijn er kinderen bij betrokken? Dan moet u ook een ouderschapsplan aanleveren;
 • vraagt u medische urgentie aan? Dan is een Wmo-rapport van de gemeente een verplicht document.

 

Wilt u een urgentieverklaring aanvragen? Dien uw aanvraag voor urgentie altijd schriftelijk in. Zorg ervoor dat u de juiste documenten toevoegt anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De beslissing over uw aanvraag ontvangt u schriftelijk binnen 6 weken.