Ga naar de inhoud
Voorrang en urgentie

Er zijn nog altijd meer woningzoekenden dan dat er woningen zijn. Woonvizier wil daarom de beschikbare woningen eerlijk en rechtvaardig toewijzen. In de meeste gevallen betekent dit dat het enige tijd kan duren voordat u aan de beurt bent voor een woning. Soms kunt u voorrang kunt krijgen op andere woningzoekenden. Zo krijgt u in een seniorengebouw voorrang op andere woningzoekenden als u 55 jaar of ouder bent. Ook als uw woning gesloopt moet worden, krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Daarnaast krijgt u voorrang als u beschikt over een urgentieverklaring. 


Urgentieverklaring

Een urgentieverklaring krijgt u niet zomaar. Er moet sprake zijn van een onverwachte, uitzonderlijke en acute persoonlijke noodsituatie. Waarbij met spoed verhuizen voor u de enige oplossing is. Als u een urgentieverklaring heeft gekregen, krijgt u 6 maanden voorrang op andere woningzoekenden. In de volgende gevallen kunt u urgentie aanvragen:

 • er is sprake van huiselijk geweld en er is een hulpverlenende instantie betrokken; 
 • er is brand geweest en/of er is instortingsgevaar in de woning;
 • u heeft last van een onverwachte, zware lichamelijke beperking én een aanpassing van de woning is niet mogelijk. In dit geval spreken we van medische urgentie. Naast onderstaande voorwaarden geldt hierbij de extra voorwaarde dat het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont uw situatie moet hebben beoordeeld. Pas daarna kunt u bij Woonvizier medische urgentie aanvragen. 

Voorwaarden urgentie

Voor urgentieaanvragen gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder; 
 • uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon; 
 • u heeft, gezien uw inkomen, recht op een sociale huurwoning; 
 • u heeft niet eerder een woning verkregen op basis van urgentie;
 • u staat als woningzoekende ingeschreven bij www.klikvoorwonen.nl; 
 • u staat minstens 2 jaar ingeschreven in de gemeente Drimmelen of Moerdijk;
 • u heeft geen huurachterstand bij Woonvizier of u heeft hier goede afspraken over gemaakt;
 • bij huiselijk geweld is een hulpverlenende instantie betrokken. 

Let op ! Bij medische urgentie gelden aanvullende voorwaarden. Het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont, moet uw situatie al hebben beoordeeld. Pas daarna kunt u bij Woonvizier medische urgentie aanvragen. 

Verplichte documenten 

Voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan contact op met Woonvizier om urgentie aan te vragen. Een urgentieaanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als u de verplichte documenten aanlevert: 

 • een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs); 
 • bewijsstukken die uw situatie onderbouwen. Lever documenten aan waaruit blijkt dat u door een uitzonderlijke, onvoorziene reden, buiten eigen schuld, dakloos bent of met spoed uw woning moet verlaten;
 • een kopie van het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waarop uw woonhistorie met datum vermeld staat. Dit kunt u opvragen bij de gemeente waar u nu woont of via Mijn Overheid;
 • als u nu of in het verleden een woning bij een andere verhuurder huurt, moet u de laatste verhuurdersverklaring aanleveren. Dit is een verklaring over uw gedrag als huurder;
 • vraagt u medische urgentie aan? Dan is een Wmo-rapport van de gemeente een verplicht document;
 • in geval van huiselijk geweld: een schriftelijke onderbouwing van een hulpverlenende instantie. 

Wilt u een urgentieverklaring aanvragen? Dien uw aanvraag dan altijd per brief of per e-mail in. E-mailen kan naar info@woonvizier.net. Zorg ervoor dat u de juiste documenten toevoegt anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Soms nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. De beslissing over uw aanvraag ontvangt u binnen 6 weken per brief of per e-mail.