Voorrang en urgentie

Er zijn situaties waarbij u voorrang kunt krijgen op andere woningzoekenden. Dit is het geval als u tot een bepaalde doelgroep behoort of beschikt over een urgentieverklaring.

Doelgroep

Staat bij een woning een bepaalde doelgroep omschreven en behoort u tot deze doelgroep? Dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. U kunt voorrang krijgen als u behoort tot één van onderstaande doelgroepen:

  1. 55-plus. Bij deze woningen krijgen mensen vanaf 55 jaar voorrang op andere woningzoekenden.
  2. Wmo kandidaten. Bij deze woningen krijgen mensen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorrang op andere woningzoekenden. Deze woningen zijn bedoeld voor senioren of mensen met een lichamelijke beperking.
  3. Herstructurering. Bij deze woningen krijgen mensen voorrang omdat hun woning gesloopt moet worden. Daardoor moeten zij noodgedwongen op zoek naar een andere woning.

Urgentie

Heeft u wegens een persoonlijke noodsituatie dringend andere woonruimte nodig? Dan kunt u misschien wel een urgentieverklaring krijgen. Hiermee krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Dat kan bijvoorbeeld als u wegens een echtscheiding op straat komt te staan. U kunt alleen in aanmerking komen voor urgentie als u voldoet aan de voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in de folder Voorrang en urgentie

Voorwaarden urgentie
  • Uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon.
  • U staat minstens 2 jaar ingeschreven in de gemeente Drimmelen of Moerdijk.
  • U heeft niet eerder een woning verkregen op basis van urgentie.


Vraag urgentie altijd aan via de verhuurder van de gemeente waar u wilt wonen. Dus voor de gemeente Drimmelen en Moerdijk vraagt u dat aan via Woonvizier. 
Het is goed om te weten dat de regels over urgentie per gemeente en dus ook per verhuurder verschillen.

 

     Meteen naar: