Ga naar de inhoud

Klik voor Wonen, het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem van 8 West-Brabantse corporaties waaronder Woonvizier, heeft haar jaarverslag gepubliceerd. We nemen het met u door. Wat helaas nog steeds aan de orde van de dag is, is de toenemende druk op de woningmarkt en het aantal woningzoekenden dat ook in 2023 verder toenam. In West-Brabant waren er meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrijkomen. Eind 2023 stonden er op Klik voor Wonen 106.393 woningzoekenden ingeschreven. De gemiddelde inschrijfduur steeg van 6,7 naar 6,9 jaar. Het blijft zoeken naar oplossingen om de woningmarkt meer in beweging te krijgen.

Nieuwbouwproductie gestegen
In de woningbouwopgave lopen woningcorporaties tegen verschillende problemen aan. De bouwkosten zijn gestegen, er is niet genoeg grond beschikbaar en er zijn maar weinig plekken waar gebouwd kan worden. Toch hebben de woningcorporaties die bij Klik horen in West-Brabant in 2023 maar liefst 47 procent meer nieuwe huizen gebouwd dan het jaar ervoor. En uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de nieuwbouw van corporatiewoningen de afgelopen drie jaar in Drimmelen, het werkgebied van Woonvizier, sneller is gegaan dan gemiddeld in Nederland. In totaal werden er 75 corporatiewoningen opgeleverd, waarvan 10 in 2023. En daar we best wel trots op! Klik hier voor het nieuwsbericht in BN/DeStem hierover. 

Aantal actief woningzoekenden gestegen
Voor het eerst sinds 2020 worden woningzoekenden actiever in hun zoektocht: 31.386 woningzoekenden reageerden in 2023 minimaal één keer op een woning (t.o.v. 29.027 in 2022). We zien wel verschillen in het aantal reacties tussen de zoekmodellen en de groepen woningzoekenden. Op loting woningen werd 2 keer zoveel gereageerd. Senioren met een langere inschrijfduur zochten selectief en reageerden sporadisch. Zij zijn kritisch bij het verzilveren van hun wachttijd. We zien daar tegenover juist dat jongeren zoveel mogelijk op advertenties reageerden. Ruim 75.000 woningzoekenden staan ingeschreven uit voorzorg of met een verhuiswens in de toekomst.

Kans op een woning verder gedaald
De gemiddelde inschrijfduur is in 2023 toegenomen van 6,7 jaar in 2022 naar 6,9 jaar in 2023. Dit komt vooral door het grote aantal voorzorginschrijvers. En het afgelopen jaar daalde de slaagkans van 11,6 naar 11 procent. Dit komt vooral omdat het aantal actief woningzoekenden sneller is gestegen dan het aantal beschikbare woningen. De deelnemende woningcorporaties zijn in 2023 actief aan de slag gegaan met initiatieven om de woningmarkt meer in beweging te krijgen. Woningruil, woningen splitsen of delen, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen en het onderzoeken van andere woonvormen (duurzaam verplaatsbare woningen) zijn slechts enkele voorbeelden. Ook zijn we gezamenlijk een pilot ‘doorstroming’ gestart.

Klik hier om het volledige jaarverslag van Klik voor Wonen te lezen. U gaat dan naar de website van Klik voor Wonen.