De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag van 800 euro per huishouden. De gemeente betaalt deze toeslag uit. Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan heeft u de energietoeslag eind april, tegelijkertijd met uw uitkering, op uw rekening gestort gekregen. Ontvangt u geen uitkering van de gemeente maar bedraagt uw inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u de energietoeslag vanaf 1 juni aanvragen.

Lees ook de folder over de energietoeslag en de informatie op de website van de gemeente Drimmelen of de website van de gemeente Moerdijk.

news-image_3741