Ga naar de inhoud

Alle belangrijke informatie voor u als huurder vindt u hier op onze website. Woonvizier kiest ervoor om folders niet meer op papier aan huurders mee te geven. Minder papier is beter voor het milieu. Daarnaast leest u de folder vaak pas als u hem nodig heeft. En het kan zijn dat de tekst dan alweer verouderd is.

Klik hier voor een overzicht van alle folders die voor u als huurder belangrijk zijn. Klik hier voor onze kluswijzers en hier voor ons bewonersblad Open Vizier.