Ga naar de inhoud

E-veld is gelegen aan de noordkant van Terheijden. Hier komt straks een nieuwe, groene en dorpse buurt met ruim 50 woningen. Onderdeel hiervan vormen de 10 sociale huurwoningen die ontwikkeld zijn door Zwaluwe Ontwikkeling voor Woonvizier. Zwaluwe Bouw gaat deze grondgebonden woningen realiseren. Vandaag, op 30 augustus 2022, tekenden partijen hiervoor de overeenkomsten.

Diverse woningtypen
De nieuwe woonbuurt biedt een mooie mix van comfortabele woningen en appartementen. Zo komen er rug-aan-rugwoningen voor starters, hoek- en tussenwoningen en appartementen. De koopwoningen en de 5 kavels voor de tiny houses zijn inmiddels allemaal verkocht. Woonvizier zal de 10 sociale huurwoningen begin 2023 via de website www.klikvoorwonen.nl aanbieden. Via deze website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven en reageren op de woningen.  

Alles gericht op de toekomst
Op het E-veld is alles gericht op de toekomst. Zwaluwe Ontwikkeling uit Hooge Zwaluwe heeft op dit voormalige voetbalveld in Terheijden de duurzaamste woonbuurt van de gemeente Drimmelen ontwikkeld. Tussen de diverse woningtypes is veel groen, water en vooral ruimte voor mens, plant en dier. Tel daarbij het gebruik van duurzame materialen en de vele hoge raampartijen op en u begrijpt dat het hier straks prettig wonen is. Ook worden alle woningen aangesloten op het Traais Warmtenetwerk van het Traais Energie Collectief (TEC). Met zon, wind en warmte werkt TEC eraan om Terheijden energieneutraal te maken.

Foto v.l.n.r: Gerard van Beek (directeur Zwaluwe Projectontwikkeling), Michiel Koert (algemeen directeur Zwaluwe Groep), Ellen van Beijsterveldt (directeur-bestuurder Woonvizier) en Chris Faro (manager Wonen Woonvizier).