Ga naar de inhoud

Bij Woonvizier zijn we blij met onze trouwe huurders: huurders die al lang huurder zijn bij ons of onze voorgangers Stichting Volksbelang of Woningstichting Goed Wonen. Daarom willen we onze trouwe huurders in het zonnetje gaan zetten. We beginnen dit jaar. Het totaal aantal jaren dat u als hoofdhuurder van ons huurt telt. Het kan dus zijn dat u op verschillende adressen heeft gewoond. 

Huurders die dit jaar 50 jaar of langer bij ons of bij 1 van onze voorgangers huren, mogen zich melden. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres 50jaarhuurder@woonvizier.net. Geef in ieder geval aan op welke adres(sen) u woont, of heeft gewoond en wanneer uw huurcontract is ingegaan. Om u aan te melden, kunt u ook bellen naar onze klantenservice op telefoonnummer (0162) 67 98 00. 

De bedoeling is dat we in het najaar een leuke bijeenkomst organiseren voor alle trouwe huurders. Als u zich heeft aangemeld, krijgt u eind van de zomer een persoonlijke uitnodiging.