Prestatieafspraken

Ieder jaar maken we prestatieafspraken met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging. In deze afspraken leggen we samen vast wat we het komende jaar in de gemeente gaan doen. Het zijn officiële afspraken waar we elkaar op kunnen aanspreken.

Het maken van prestatieafspraken is wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat namelijk dat de plannen van woningcorporaties moeten passen in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? En welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken leggen we vast welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die ambities. Huurdersvereniging Woonbelang is een officiële deelnemer bij de totstandkoming van de prestatieafspraken.

De prestatieafspraken van 2021 vindt u in de rechterkolom onder Documenten. Normaal worden deze bekrachtigd tijdens een officieel tekenmoment. In 2021 kon dat helaas vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. We zijn momenteel nog bezig met de prestatieafspraken voor 2022. Zodra deze beschikbaar zijn, vindt u ze hier.

     Meteen naar: