Nieuwbouwprojecten

Woonvizier heeft de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd met zowel huur- als koopwoningen. Ook nu zijn er nog een aantal projecten in ontwikkeling. Onderstaand treft u een overzicht van de huidige projecten en een greep uit de projecten die in de afgelopen jaren zijn opgeleverd.

 

Vlashoek Fase 1 Lage Zwaluwe

Vlashoek Fase 1 Lage Zwaluwe

Het plan is verdeeld in meerdere fases en in de eerste fase worden er 24 woningen ontwikkeld (18 rijwoningen en 6 tweekappers) en zijn 10 vrije sector kavels te koop. De woningen zijn voorzien van een warmtepomp en zijn volledig gasloos. De start van de verkoop van fase 1 is op 19 december 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur bij Brasserie ’t Appeltje, Plantsoen 3 te Lage Zwaluwe.

De start van de bouw bij verkoop van minimaal 70% wordt verwacht einde eerste kwartaal 2019 met een bouwtijd van circa 1 jaar is het plan in april 2020 gereed.

In fase 2 ontwikkelt Maas Jacobs, naast koopwoningen, voor Woonvizier 14 duurzame en CO2 neutrale huurwoningen. Dit is een mooie aanvulling op het aanbod van sociale huurwoningen in Lage Zwaluwe. Oplevering van deze huurwoningen wordt op zijn vroegst eind 2020 verwacht. Wilt u in aanmerking komen voor een van deze huurwoningen moet u ingeschreven zijn als woningzoekende via Klik voor Wonen.

Meer informatie: www.vlashoek-lagezwaluwe.nl

 

Bekijk project
Zuideindestraat 1, Made

Zuideindestraat 1, Made

De voormalige Pastorie in Made wordt omgebouwd tot 8 studio’s voor starters of huishoudens met een urgentie.

De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2019 en de verwachte oplevering is het derde kwartaal van 2019.

Bouwbedrijf: Zwaluwe Bouw.

 

Bekijk project
Olmhof

Olmhof

Vier bestaande huurwoningen maken plaats voor zeven nieuwe grondgebonden huurwoningen. De huidige woningen worden in het voorjaar van 2019 (circa maart) gesloopt. Daarna start de bouw en zullen de nieuwe woningen aan het eind van 2019 gereed zijn. De planning is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. 

Wilt u in aanmerking komen voor een van deze huurwoningen moet u ingeschreven zijn als woningzoekende via Klik voor Wonen.

Bekijk project
De Ganshoek fase 2

De Ganshoek fase 2

De locatie van de oude Ganshoek in Lage Zwaluwe is gesloopt. Op dit moment worden de ontmoetingsruimte en belevingstuin gerealiseerd. Dit zal voor de zomer (eind mei 2019) gereed zijn. Ondertussen loopt de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van 14 grondgebonden huurwoningen. Deze komen op de plek van de oude Ganshoek. De procedure zal waarschijnlijk nog grotendeels van dit jaar in beslag nemen. Voor de planning gaan we er van uit dat de bouw in het 3e kwartaal 2019 kan starten. De oplevering zal dan in het tweede kwartaal van 2020 zijn. Wie de bouw gaat uitvoeren is nog niet bekend. 

Bekijk project
De Ganshoek

De Ganshoek

De bouw van de Ganshoek is bijna afgerond. Begin juli hebben alle bewoners de sleutel ontvangen van hun nieuwe appartement. Ook Surplus heeft de sleutels ontvangen van de drie woongroepen met daarbij de 3 x 8 zorgkamers voor intramurale zorg.
Periodiek wordt er een nieuwsbrief gemaakt met leuke weetje, interviews en overige informatie. Nieuwsgierig? De 1e twee nieuwsbrieven kunt u downloaden en lezen. Nieuwsbrief 1 en nieuwsbrief 2

Meer informatie kunt u vinden op www.ganshoek.nl.

 

Bekijk project
pagina 1 van 3