Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u medehuurder worden. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Om medehuurder te worden, moet u samen met de hoofdhuurder het aanvraagformulier medehuurderschap invullen en aan ons doorsturen of afgeven op kantoor. U krijgt dan schriftelijk bericht of uw aanvraag wordt goedgekeurd. 

Voorwaarden medehuurderschap

  • degene die medehuurder wil worden, moet tenminste 18 jaar oud zijn;
  • de huurder en u voeren een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Het samenwonen van ouder en minderjarige kinderen valt hier niet onder;
  • u staat tenminste 2 jaar op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente. Stuur daarom bij uw aanvraag een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente mee. Op dit uittreksel moeten ook de geboortedatums van huurder en aanvrager staan ​​vermeld;
  • degene die medehuurder wil worden, moet over een regelmatig inkomen beschikken. Hiervan moet u bewijsstukken kunnen aanleveren (bijvoorbeeld salarisspecificaties en jaaropgaven);
  • u vult samen met de hoofdhuurder het aanvraagformulier medehuurderschap in. Is er al een andere medehuurder in de woning? Dan moet ook deze de aanvraag ondertekenen;
  • er mag geen sprake zijn van een huurachterstand op het betreffende adres;
  • als u trouwt of geregistreerd partner wordt, wordt u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont als de huurder en bij de gemeente op dit adres staat ingeschreven. U hoeft in dit geval geen medehuurderschap aan te vragen. Meld dit wel even bij ons via de pagina contact.  
  • als de hoofdhuurder verhuist of komt te overlijden, wordt de medehuurder automatisch (hoofd)huurder.