Organisatie

Bij Woonvizier werken in totaal 21 mensen. De organisatie bestaat uit de Directeur Bestuurder en drie afdelingen te weten Vastgoed, Bedrijfsvoering en Wonen. Daarnaast is er de Raad van Commissarissen die uit zes leden bestaat.