Organisatie

 

Woonvizier is een organisatie met 19 medewerkers. Het kleine en slagvaardige managementteam is met name gericht op strategische aspecten en bedrijfsvoeringsaspecten. De afdeling Vastgoed draagt zorg voor de projecten, vastgoedprocessen en beleidsmatige vastgoedzaken. Alle klantcontacten lopen via de afdeling Wonen. Dit geldt zowel voor huurders, woningzoekenden, kopers als afnemers van diensten. De afdeling Bedrijfvoering is met name gericht op de interne financiële vraagstukken en heeft o.a. contacten met leveranciers, geldverstrekkers en toezichthouders als Centraal Fonds Volkshuisvesting en het ministerie van Wonen en Rijksdienst. Daarnaast faciliteert zij de Directie en de afdelingen Wonen en Vastgoed om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Ook is de controletaak hier ondergebracht.

Woonvizier 

Woonvizier is ontstaan uit de fusie tussen Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen. Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen waren beide werkzaam als toegelaten instellingen. Dit houdt in dat Woonvizier uitsluitend werkzaam is in het belang van de volkshuisvesting. Op dit moment beheren en verhuren wij ongeveer 3.000 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen en de kern Moerdijk. Ons bezit bestaat uit woningen, garages en commerciële ruimtes in de kernen Made, Drimmelen, Terheijden en Wagenberg, Hooge en Lage Zwaluwe en het dorp Moerdijk.  Daarnaast vinden wij het belangrijk om actief bij te dragen aan het ontwikkelen en realiseren van woningen in ons werkgebied. Onze speciale aandacht gaat uit naar de groepen starters, senioren en mensen met een beperking. Onder het kopje projecten vindt u, per dorpskern, actuele informatie over onze nieuwbouwprojecten en opgeleverde projecten.

Een goede woning is belangrijk maar niet genoeg. Een huis moet een thuis zijn en dat wordt voor een groot deel bepaald door de woonomgeving, buren en (bereikbaarheid van) voorzieningen. Daarom zijn wij actief in Dorpsgericht Werken. Samen met de bewoners, gemeente, politie en andere partijen spannen wij ons in voor de leefbaarheid in de dorpen. Door de goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen worden hier goede resultaten in geboekt.

Website

Een heldere en goede informatieverstrekking vinden wij belangrijk voor zowel onze klanten als onze belangenhouders en overige geïnteresseerden, o.a. via onze website en het bewonersblad "Open Vizier". Heeft u vragen of bent u op zoek naar andere informatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.